Vorming-opleiding

Jezelf regelmatig bijscholen en stilstaan bij wat je nodig hebt om je loopbaan in de goede richting te sturen, is essentieel om bij te blijven. In de sector podiumkunsten kan je opleidingen volgen bij het sociaal fonds van de podiumkunsten. Het sociaal fonds heeft een heel gediversifieerd aanbod: opleidingen rond leidinggeven, omgaan met stress, informaticatoepassingen, communicatie, photoshop, omgaan met conflicten, ... Je organisatie kan ook opleidingen van het fonds laten doorgaan in de organisatie zelf, zodat jij en je collega's je niet hoeven te verplaatsen.

Vind je je gading niet in het uitgebreide aanbod, dan kan je een opleidingspremie aanvragen om een opleiding te bekostigen die je elders volgt. Een organisatie kan zo tot 600 euro per jaar per werknemer terugkrijgen.

Het fonds heeft ook een eigen centrum voor loopbaanbegeleiding. Bij INTER.MEZZO kan je met loopbaancheques loopbaanbegeleiding volgen. INTER.MEZZO richtte zich eerst voornamelijk naar artiesten. Nu kunnen ook andere functiegroepen en flexwerkers hier terecht.

ACV Puls heeft ook een eigen centrum voor loopbaanontwikkeling. Ook daar betaal je met loopbaancheques.

De Vlaamse Overheid heeft het systeem van loopbaancheques uitgewerkt. Werknemers en zelfstandigen kunnen via de VDAB loopbaancheques bestellen die recht geven op loopbaanbegeleiding door een erkend loopbaancentrum. In een periode van 6 jaar heeft een medewerker recht op 2 loopbaancheques, geldig voor 8 uur loopbaanbegeleiding met een totale kostprijs van €80. Alle informatie over loopbaancheques is terug te vinden op de site van de VDAB.

Heb je 10 dagen gewerkt in onze sector alstijdelijke werknemer? Dan geniet je vanaf 1 januari 600 euro opleidingskrediet.

Alle tijdelijke werknemers die minstens tien dagen gewerkt hebben in 2019 of 2020 hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een opleidingskrediet van 600 euro per jaar. De aard van de job speelt geen rol, zolang je in dat jaar maar rechtstreeks in dienst was van een werkgever in paritair comité 304. Voorheen moest je effectief een contract hebben lopen tijdens de opleiding, maar dat is niet langer nodig.
langer nodig. Meer zelfs: mocht je op het moment van de opleiding geen uitkeringen
genieten, betalen wij je een loon en dat tot maximum vijf opleidingsdagen per jaar.

Wat kan je met de premie doen?

De premie kan je spenderen aan opleidingen die in functie staan van je professionele
ontwikkeling. Dat kunnen opleidingen zijn die wij zelf organiseren. Maar het kan ook een
opleiding zijn die je elders volgt.
Om zeker te zijn dat er nog voldoende budget beschikbaar is, en de opleiding geaccepteerd
kan worden, vragen we om het op voorhand aan te vragen. Wij vragen om de opleiding eerst
zelf te betalen.

Zodra je ons een aanwezigheidsattest en factuur hebt bezorgd, zorgen wij
voor terugbetaling.
Denk aan:
● artistieke ontwikkeling: masterclasses, inspiratiesessies, …
● welzijn: omgaan met stress of podiumangst, ergonomisch werken, ...,
● organiseren: zelfprofilering, hoe sociale media optimaal gebruiken, digitale
verdienmodellen, onderhandelingstechnieken, …
● software: hoe begin ik een podcast, licht- of geluidssoftware, …
● …

Hoe lang en bij welke organisatie moet ik hebben gewerkt?

Het gaat dus om 10 werkdagen. Dit mag bij verschillende organisaties. De dagen moeten
elkaar niet opvolgen. Het maakt niet uit hoe lang je werkdag duurde (liefst niet te lang
natuurlijk)
Je werkdag moet gebeuren in rechtstreeks dienstverband bij de opdrachtgever/werkgever.
Uitzendarbeid, opdrachten als zelfstandige of betaald met een KVR komen dus niet i n
aanmerking.
Het gaat strikt over organisaties uit paritair comité 304 in het Nederlandstalig taalgebied.
Dit zijn organisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector, zoals theater- of
dansgezelschappen, orkesten, productiehuizen, concertgebouwen, kunsthuizen, festivals,
boekingskantoren … Ze zijn actief binnen de disciplines muziek, dans, theater, circus en
kunsten die live worden gebracht.
Instellingen of organisaties die hier niet onder vallen zijn: (kunst)onderwijs, de meeste
cultuurcentra, de socio-culturele sector, derdebetalers zoals Smart, uitzendkantoren, …
Als je twijfelt, kan je altijd vragen bij ons of bij jouw opdrachtgever of je in aanmerking komt.

Waarom deze aanpassing?

Vele flexwerkers hebben de afgelopen jaren niet in rechtstreeks dienstverband gewerkt,
maar vaak via uitzendarbeid, of enkel met een kostenvergoeding. Daardoor kunnen er velen
geen beroep konden doen op sociale bescherming . Dat willen we in de toekomst zoveel
mogelijk vermijden.
De sociale partners willen werkgevers in onze sector stimuleren om tijdelijke medewerkers
rechtstreeks in dienst te nemen , zodat ze optimaal kunnen genieten van sectorale
voordelen zoals een eindejaarspremie , een syndicale premie (beide enkel bij
gesubsidieerde werkgevers) en een aanvullend pensioen .
Vanaf 1 januari 2021 komt daar nu ook een opleidingskrediet bij van € 600 per jaar bij.
Werknemers met langer lopende contracten kenden dit systeem al, maar vanaf 1 januari
wordt het ook opengesteld voor tijdelijke medewerkers.
meer info

Aanvragen kan je vanaf nu indienen via opleidingspremies@podiumkunsten.be