Structureel overleg en vakbondsvergaderingen

In de sector zijn veel organisaties actief, vaak met slechts enkele personeelsleden in dienst. In de grotere instellingen hebben we een vakbondswerking en kan je dus ook terecht bij de personeelsafgevaardigden. In de vele kleinere organisaties is deze werking er niet. Als vakbond willen we hierover goede afspraken maken met de werkgevers, zodat ook in de kleinere instellingen er een goed personeelsoverleg met hulp van de vakbond mogelijk wordt.

We spraken af dat in organisaties zonder vakbondsoverleg, de directie minstens één keer per jaar een overlegvergadering met hun werknemers organiseert. Op deze vergadering geeft de directie info over de financiële situatie van de organisatie en over de evolutie van de tewerkstelling.

Indien het voorafgaande jaar gemiddeld meer dan 20 voltijdse equivalenten in dienst zijn, geldt ook dat:

  • Op verzoek van minstens een vierde van de werknemers er bijkomende vergaderingen kunnen plaatsvinden en dit maximaal 4 per seizoen.
  • Werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond, mogen hun vakbondssecretaris op deze vergadering uitnodigen. Zij melden de komst van de secretaris vooraf aan de directie. Zie bij contact wie je vakbondssecretaris is en nodig hem/haar gerust mee uit.