Landingsbanen, swt (vroeger brugpensioen) en wettelijk pensioen

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
31 mei 2017 - 10:53am -- Ine Hermans

Ben je 55 jaar en heb je een voltijdse arbeidsovereenkomst, dan kan je onder bepaalde voorwaarden je arbeidsprestaties verminderen naar een vier vijfde tewerkstelling, of naar een halftijdse tewerkstelling, en dat tot het moment dat je met pensioen gaat. Wie minstens een drie vierde arbeidsovereenkomst heeft, kan de arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse tewerkstelling.

De RVA voorziet een vervangingsinkomen bij ‘landingsbanen’. In andere leeftijden dan hierboven vermeld, is een landingsbaan zonder vervangingsinkomen mogelijk, indien de werknemer dat wenst.

SWT (het stelsel van werkloosheid met toeslag van de werkgever) - het vroegere brugpensioen - kan in algemene regel vanaf de leeftijd van tweeënzestig jaar. In sommige gevallen zal dit nog kunnen vanaf een vroegere leeftijd. Zo kan je in de sector na ontslag door de werkgever nog tot eind 2017 vanaf je 60 jaar op SWT gaan.

Informeer je goed als je vragen hebt over je eindeloopbaan.