Verplaatsingen in opdracht en vervoer

Behalve wanneer je toestemming van je werkgever hebt, moet je voor elke verplaatsing van je vaste werkplaats naar een andere werkplaats het vervoermiddel van de werkgever gebruiken. Voor een rondreis in het buitenland mag je ook reizen per vliegtuig of schip.

  • Als de werknemer met toestemming van de werkgever of op verzoek van de werkgever zijn eigen wagen gebruikt, gebeurt de terugbetaling op basis van de Michelinkaart of een courante routeplanner en langs de kortste weg volgens het tarief dat de Staat toekent aan zijn personeel. Vanaf 1 juli 2019 stijgt dit bedrag van 0,3573 euro/km naar 0,3653 euro/km.
  • Indien de werkgever een collectieve omniumautoverzekering afsluit en betaalt voor verplaatsingen in dienstverband voor de privé-wagens van de werknemers, kan de vergoeding beperkt worden.
  • Vanaf 1 juli 2017 is deze regeling van toepassing op alle werknemers van de organisaties gelegen in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk Gewest die zijn ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ.
  • Voor de bepaling van de arbeidstijd bij verplaatsingen naar een andere werkplaats dan de vaste werkplaats, moet een regeling worden uitgewerkt binnen de onderneming of in de arbeidsovereenkomst. Er is rechtspraak waarin duidelijk staat dat verplaatsingstijd van en naar een andere dan de gewoonlijke tewerkstellingsplaats wordt beschouwd als werktijd.
  • Het vervoer van materiaal, zware of grote muziekinstrumenten zal het voorwerp uitmaken van een regeling binnen de onderneming of van de arbeidsovereenkomst.