Aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler)

De pensioenen in België liggen laag. Als je dan nog eens werkt in een sector met tijdelijke contracten en versnipperde loopbanen is een aanvullend pensioen geen overbodige luxe. Daarom voerden de sociale partners in PC 304 in 2006 voor de podiumkunsten en in 2007 voor de muziek een sectoraal pensioenstelsel in.

Dit wordt gefinancierd door de werkgevers (1,5% op het brutoloon). In december 2008 volgde, na samenspraak tussen het kabinet van de Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux en de sectorale sociale partners, daarbovenop een aanvullende premie voor de kunstenaars die als werknemer in dienst zijn bij structureel gesubsidieerde organisaties binnen PC 304. Deze aanvullende premie wordt gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Enkel indien de jaarlijkse financiering wordt gestort in het pensioenfonds bouw je rechten op.

Het sociaal fonds voor de podiumkunsten is de inrichter van dit sectorale pensioenplan. Op www.podiumkunsten.be vind je daarover meer info.