Tournées buiten België

Na overleg met de werknemers zal de werkgever voor elke reisvoorstelling beslissen wie blijft overnachten, of wie terugkeert. Er wordt in het eerste geval door de werkgever een hotel voorzien dat voldoende comfortabel is. Het ontbijt is inbegrepen.

Verblijven (séjours), overnachtingen en arbeidsomstandigheden buiten België zullen het voorwerp uitmaken van specifiek overleg tussen werkgever en werknemer.

Ook hier geldt de opmerking dat er rechtspraak is waarin duidelijk staat dat verplaatsingstijd van en naar een andere dan de gewoonlijke tewerkstellingsplaats wordt beschouwd als werktijd.