Kunstenaars

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon

Hier vind je informatie over de verschillende regelingen die gemakshalve het kunstenaarsstatuut worden genoemd. Maar dat is geen extra of specifiek statuut want in ons land bestaan er maar drie statuten: het werknemersstatuut, het statuut als zelfstandige en het ambtenarenstatuut.

Als kunstenaar kan je ervoor kiezen om als zelfstandige of als werknemer aan de slag te gaan. Alles hangt af van de arbeidsrelatie die je kiest en die in jouw situatie het meest voor de hand liggende is.

Werk je in opdracht en/of onder gezag, dan ben je een werknemer met alle rechten en plichten die daarbij horen. Hier vind je meer uitleg over het loon waar je als kunstenaar/werknemer recht op hebt.

Werk je niet in opdracht en/of onder gezag, dan kan je als zelfstandige aan de slag.

Om je als zelfstandige te vestigen, moet je er wel zeker van kunnen zijn dat je voldoende inkomsten kan genereren om je statuut te bekostigen.

Want een zelfstandige moet zijn sociale bijdragen voor de sociale zekerheid tenslotte zelf betalen. Daarbovenop komen je kosten voor een boekhouder, van je werkmateriaal, van werkruimte, van eventuele vergoedingen die je aan derden moet betalen, van je aansluiting bij een ondernemingsloket, van de verzekeringen die je afsluit enzoverder.

Bij de Commissie Kunstenaars vraag je best een zelfstandigheidsverklaring aan, zodat je er zeker van bent dat het zelfstandige statuut het beste aansluit bij je profiel.