Geboorteverlof en adoptieverlof

Een vader, een meeouder of samenwonende partner mag als werknemer tien dagen geboorteverlof nemen, in de periode van vier maanden na de geboorte van het kind. Deze tien dagen moet je niet noodzakelijk aaneensluitend opnemen. Je vraagt het uiteraard wel aan bij je werkgever. De eerste drie dagen blijft het loon behouden, voor de overige zeven dagen krijg je na aanvraag een uitkering van je ziekenfonds.

Als je een kind adopteert heb je recht op adoptieverlof. Dat is een aaneengesloten periode van maximaal zes weken als het kind jonger is dan drie jaar en van maximaal vier weken als het kind jonger is dan acht jaar. Het adoptieverlof moet starten binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het gezin van de werknemer. De werkgever moet één maand op voorhand verwittigd worden van de opname van het verlof. Tijdens het adoptieverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het ziekenfonds.