Jaarlijkse vakantie

Elke werknemer heeft jaarlijks recht op wettelijke vakantiedagen. Hoeveel vakantie je dit jaar krijgt, hangt af van hoeveel je vorig jaar gewerkt hebt. Een volledig jaar voltijds werken, levert je vier weken vakantie op. Heb je deeltijds gewerkt, dan krijg je vakantie in verhouding tot je contractuele arbeidsduur. Je ontvangt voor de vakantiedagen je normale loon als je bediende bent. Ben je arbeider of kunstenaar, dan is het loon voor de vakantiedagen inbegrepen in je vakantiegeld.

Heb je op een op een bepaald moment in je loopbaan geen volledig recht op de vakantiedagen, dan kan je toch vakantie nemen. Een paar specifieke regelingen helpen je daarbij:

  • Jeugdvakantie: je bent schoolverlater en ging pas aan de slag;
  • Seniorvakantie: je werd vorig jaar vijftig en je ging terug aan de slag na een lange periode van inactiviteit (werkloosheid, invaliditeit, …);
  • Aanvullende ‘Europese’ vakantie: als je geen recht hebt op ‘gewone’ vakantiedagen, of op jeugd- of seniorvakantie, dan is de ‘aanvullende vakantie’-regeling er voor jou. Met die regeling kan je toch tot vier weken betaalde vakantie nemen. Weet wel dat je deze vakantie eigenlijk zelf betaalt. Het loon (enkelvoudig vakantiegeld) dat je hiervoor ontvangt, zal immers verrekend worden met het dubbel vakantiegeld van het volgende jaar. Een verwittigd vakantieganger…

Vraag zeker meer informatie aan ACV Puls als je meer wilt weten over het recht op deze specifieke regelingen.

Specifieke regeling voor de podiumkunsten

De werknemers met flexibele arbeidstijden behorend tot de artistiek of technisch-artistieke functiegroep (functies 1 t.e.m. 9 en functies 20 t.e.m. 26) met een arbeidsovereenkomst van vier maanden of meer, hebben naast de wettelijke vakantie recht op 10 dagen extra jaarlijks verlof in het stelsel van de vijfdagenweek en 12 in het stelsel van de zesdagenweek. In deze 2 weken is geen enkele compensatiedag noch wettelijke feestdag inbegrepen.

Deze minimum supplementaire vakantietijd mag teruggebracht worden tot één week op voorstel van de werkgever en mits akkoord van de werknemer, indien de werkgever een eindejaarspremie betaalt die minstens gelijk is aan een volledige dertiende maand. De twee weken extra vakantie worden beschouwd als compensatiedagen.

Het recht hierop wordt opgebouwd in verhouding tot de duur van de arbeidsovereenkomst, of voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, in het vakantiejaar (en niet in het vakantiedienstjaar). Wanneer die dagen niet worden opgenomen in de loop van de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever bij afloop van de arbeidsovereenkomst een percentage bijbetalen in de vorm van een premie. Eén week extra vakantie (als er een eindejaarspremie is) staat dan voor 2%, twee weken voor 4% van het brutoloon.

Deze bepaling geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten van 4 of meer dan 4 maanden. Deze vakantiedagen kunnen niet opgenomen worden bij de volgende werkgever.

Werknemers met een contract van onbepaalde duur en die behoren tot de artistiek of technisch artistieke functiegroep hebben jaarlijks recht op een ononderbroken betaald verlof van minimaal 4 weken. Alle andere werknemers hebben recht op minimaal 3 weken.