eindejaarspremie

Ook op het einde van dit jaar kan je een eindejaarspremie ontvangen. In de sector van de podiumkunsten en de muziek werd er in 2013 voor de eerste keer een eindejaarspremie ingevoerd. In 2019 krijgt iedere voltijdse werknemer die een gans jaar gewerkt heeft 148,99 Euro extra eindejaarspremie, zo zal de sectorale premie minstens 600 Euro zijn. In 2020 wordt dit ongeveer 1100 Euro.

Als je echter al een dertiende maand bereikt door deze stijging of al eerder genoot van een dertiende maand, hoeft de werkgever deze stijging niet (volledig) te betalen. De afspraak is dan wel dat het budget dat je werkgever krijgt wordt geïnvesteerd in het personeel. Wij pleiten ervoor dat er dan op een andere manier voor meer inkomen gezorgd wordt, of dat er geïnvesteerd wordt in andere voordelen of in stijging van de tewerkstelling.

Als je minstens vier maanden ononderbroken werkte voor een gesubsidieerde organisatie dan betaalt de werkgever je eindejaarspremie uit in december.

Werk je minder dan vier maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever?

Ook werknemers met korter lopende contracten zullen in 2019 voor het eerst een eindejaarspremie krijgen op basis van hun tewerkstelling in de sector. Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je rechtstreeks voor een gesubsidieerde kunstenorganisatie hebben gewerkt, dus niet via een SBK of derden. Het sociaal fonds podiumkunsten betaalt je eindejaarspremie uit in december op basis van je tewerkstelling in het afgelopen seizoen.

Deze eindejaarspremie vervangt vanaf 2019 het systeem van de ecocheques. Omdat het systeem van de ecocheques vervalt, zal je premie in december 2019 éénmalig berekend worden op een periode van 18 maanden in plaats 12 maanden. Je eindejaarspremie zal hierdoor éénmalig hoger liggen, namelijk 1150 euro maximaal. Vanaf 2020 krijg je een eindejaarspremie berekend op je tewerkstelling tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020. Doordat de werkgevers een extra bijdrage doen, ligt de eindejaarspremie voor de korte contracten iets hoger.

Werk je via een SBK dan heb je ook recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen via een SBK hebt gewerkt tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018. De premie bedraagt 8,33% van je brutojaarloon. Meer info vind je op https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-ben/Uitzendkracht/Contract-en-lo...