Tijdskrediet met en zonder motief

Naast de drie thematische verloven, kan je ook tijdskrediet nemen om tijdelijk niet of minder te werken. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden en regels voldoen.

Tijdskrediet met motief:

Tijdskrediet met motief kan je nemen om:

  • Een erkende opleiding te volgen;
  • In te staan voor de zorg voor je kind (jonger dan acht jaar);
  • Zorg en bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezinslid of familielid tot de tweede graad);
  • Palliatieve zorg of bijstand te verlenen;
  • Te zorgen voor je minderjarig zwaar ziek kind of je kind met een handicap (jonger dan 21 jaar).

Tijdskrediet met motief kan genomen worden tijdens maximaal 51 kalendermaanden in de loopbaan, of tot maximaal 36 kalendermaanden in de loopbaan in geval van opleidingsmotieven.

Bij ‘tijdskrediet met motief’ krijg je een vervangingsinkomen van de RVA. Neem contact op met je plaatselijke kantoor van ACV Puls voor meer info over tijdskrediet.

Tijdskrediet zonder motief

Deze vorm van tijdskrediet werd door de regering afgeschaft vanaf april 2017. Je kan met je werkgever de mogelijkheid bespreken om een soort ‘verlof zonder wedde’ op te nemen.