Ecocheques

Voldoe je niet aan de voorwaarden om recht te hebben op een eindejaarspremie omdat je een contract van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk hebt, dan ontvang je per gewerkte of gelijkgestelde dag in het voorgaande jaar een ecocheque van 10 euro met een maximum van 250 euro.

Indien het beschikbare budget verdeeld over het aantal rechthebbenden niet toelaat het maximum uit te betalen dan kan het maximumbedrag lager liggen dan 250 euro. De ecocheques worden rond december uitbetaald door het sociaal fonds van de podiumkunsten.