Landingsbanen, swt (vroeger brugpensioen) en wettelijk pensioen

Ben je 55 jaar en heb je een voltijdse arbeidsovereenkomst, dan kan je onder bepaalde voorwaarden je arbeidsprestaties verminderen naar een vier vijfde tewerkstelling. Wie minstens 57 jaar is en een drie vierde arbeidsovereenkomst heeft, kan de arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse tewerkstelling. Je loopbaanvermindering kan lopen totdat je met pensioen gaat.

De RVA voorziet een vervangingsinkomen bij ‘landingsbanen’. In andere leeftijden dan hierboven vermeld, is een landingsbaan zonder vervangingsinkomen mogelijk, indien de werknemer dat wenst.

SWT (het stelsel van werkloosheid met toeslag van de werkgever) - het vroegere brugpensioen - kan in algemene regel vanaf de leeftijd van tweeënzestig jaar. In sommige gevallen zal dit nog kunnen vanaf een vroegere leeftijd. Zo kan je in de sector na ontslag door de werkgever nog tot eind 2020 vanaf je 59 jaar op SWT gaan. Je moet hiervoor wel minstens vijf jaar onafgebroken in dienst zijn bij de werkgever op het einde van je opzegtermijn.

Informeer je goed als je vragen hebt over je eindeloopbaan.