Klein verlet of kort verzuim

‘Klein verlet’ is het recht om met behoud van loon van het werk afwezig te blijven vanwege bepaalde familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van burgerlijke verplichtingen. ‘Klein verlet’ en ‘kort verzuim’ zijn hetzelfde.

Je loon wordt doorbetaald, maar je moet je werkgever vooraf op de hoogte brengen, of als dit niet kan, zo spoedig mogelijk erna. Wettelijk samenwonenden hebben dezelfde rechten als gehuwden.

Hoe lang je afwezig kan zijn met behoud van loon, hangt af van de aard van de gebeurtenis, bijvoorbeeld twee dagen wanneer je trouwt (in de week zelf of de week daarop), de dag van het huwelijk van je kind of van een direct familielid, communiefeest van je kind, …

Er zijn ook regelingen ‘klein verlet’ bij het overlijden van familieleden, bij oproepen van de familieraad door de vrederechter, het zetelen in een stembureau van politieke verkiezingen, …

Meestal vind je in je arbeidsreglement de afspraken die van toepassing zijn op de plaats waar je werkt.