Thematisch verlof (ouderschaps-, palliatief en verlof om medische bijstand)

Dit is de officiële naam van het recht om als werknemer bij sommige familiale omstandigheden de keuze te maken om tijdelijk minder of niet te werken. Je kan gebruik maken van het recht op één van de drie types van ‘thematisch verlof’. Voor de uren die je niet werkt, krijg je een vervangingsinkomen van de RVA. Voor een correcte berekening daarvan en voor de aanvraagprocedure en voorwaarden, kan je terecht bij ACV Puls.

Deze drie types kan je voor de volledige arbeidstijd of in een gedeeltelijke formule opnemen:

  • Het recht op ouderschapsverlof is per kind en laat je toe voor je kind te zorgen. Het recht moet ingaan voor de twaalfde verjaardag van je kind;
  • Het recht op palliatief verlof laat je toe om gedurende één maand, verlengbaar met maximum één bijkomende maand, elke vorm van bijstand te verlenen aan een terminaal zieke persoon. Deze persoon moet niet noodzakelijk deel uitmaken van het gezin of de familie;
  • Het recht op verlof voor medische bijstand om te zorgen voor een zwaar ziek familielid (een persoon met wie je samenwoont, of een familielid tot de tweede graad, zoals kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen).

Het recht op bovenvermelde mogelijkheden van ‘thematisch verlof’ mag je niet verwarren met ‘tijdskrediet met motief’. De regelgeving daarvan is hierna beschreven. Het tijdskrediet met motief is een recht op zich.