Eindejaarspremie voor uitzendkrachten

Ook als je werkte via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) kan je onder bepaalde voorwaarden een eindejaarspremie ontvangen.

Die eindejaarspremie bedraagt 8,33 percent van de lonen die je als uitzendkracht verdiend tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 1 juni van het lopende jaar verdiend hebt. Het aldus bekomen brutobedrag wordt verminderd met rsz-bijdragen (13,07%) en met bedrijfsvoorheffing (23,22%).

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je minimaal 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht gewerkt hebben tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van dit jaar.

Volgende dagen mogen in aanmerking genomen worden voor het tellen van de 65 dagen of 494 uren:

  • Hoogstens 5 dagen tijdelijke (economische, technische of crisis-) werkloosheid als uitzendkracht kunnen meegeteld worden;
  • Uitzendkrachten die tijdens de referteperiode vast in dienst getreden zijn bij de gebruiker waar ze onmiddellijk ervoor aan het werk waren als uitzendkracht, hebben recht op een eindejaarspremie als zij in de referteperiode minstens 60 dagen gewerkt hebben in plaats van 65 dagen.