Eindejaarspremie

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
31 mei 2017 - 9:11am -- Ine Hermans

Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een minimale duurtijd van vier maanden en die werken in een gesubsidieerde organisatie waarvan de maatschappelijke zetel in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingeschreven op de Nederlandse taalrol) ligt, hebben recht op een eindejaarspremie.

Werk je voltijds en was je een volledig jaar in dienst, dan bedraagt de eindejaarspremie momenteel 433,50 euro. De premie wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Werk je minder dan voltijds en/of was je geen volledig jaar in dienst dan wordt de eindejaarspremie proportioneel verminderd. De premie wordt door je werkgever uitbetaald in december.

Bestond er in de organisatie waar je werkt al een eindejaarspremie voor 2013, dan wordt er in overleg met de vakbond afgesproken hoe de overheidsfinanciering voor de premie besteedt wordt aan koopkrachtverhoging of aan een ander gelijkwaardig voordeel.