eindejaarspremie

Ook op het einde van dit jaar kan je een eindejaarspremie ontvangen. In de sector van de podiumkunsten en de muziek werd er in 2013 voor de eerste keer een eindejaarspremie ingevoerd. Heb je een contract van minstens vier maanden en werk je in een gesubsidieerde organisatie in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingeschreven op de Nederlandse taalrol) ligt, dan heb je recht op deze premie.

Als je voltijds werkt en een volledig jaar in dienst bent, dan bedraagt de eindejaarspremie 451,01 euro bruto. De premie wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en wordt uitbetaald door je werkgever in de maand december. Werk je minder dan voltijds en/of was je geen volledig jaar in dienst dan wordt de eindejaarspremie proportioneel verminderd. Ging je uit dienst, dan ontving je de premie bij uitdiensttreding.

Indien er in de organisatie waar je werkt al een eindejaarspremie bestond voordat deze sectorale premie werd ingevoerd, dan moet je werkgever in overleg met de werknemers bespreken hoe de overheidsfinanciering (VIA-middelen) voor de premie besteedt worden. Dit bedrag kan gebruikt worden om de verloning te verhogen of om de koopkracht te behouden of de tewerkstelling te behouden.

Spreek dus zeker je werkgever aan om in overleg een bestemming voor het bedrag te bepalen. Als vakbond zijn we van mening dat deze middelen dienen om het inkomen van de werknemers in de sector te verbeteren.

Werk je in een organisatie met vakbondsoverleg, pols dan zeker bij je afgevaardigden naar het verloop van deze gesprekken.

Werk je via een SBK dan heb je ook recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen via een SBK hebt gewerkt tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018. De premie bedraagt 8,33% van je brutojaarloon. Meer info vind je op https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-ben/Uitzendkracht/Contract-en-lo...