Minister stuurt plannen pensioenshervorming bij

In het najaar van 2016 maakte de minister van Pensioenen plannen voor een pensioenhervorming. Die plannen waren zeer nadelig voor werknemers die tijdens hun loopbaan regelmatig hebben moeten terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Wij legden ons daar niet bij neer en zorgden ervoor dat de minister zijn plannen bijstuurde.

Zo werd er beslist dat er voor de jaren vanaf 2017 minder pensioen zal zijn voor werknemers die werkloosheidsperiodes hebben gekend. Vanaf 2017 zal er slechts een "krediet" zijn van 312 dagen op een volledige loopbaan dat gelijkgesteld zal worden met tewerkstelling en het daarbij horende loon voor de berekening van het pensioen, de overige dagen brengen een lager pensioen met zich mee.

Die maatregel is enorm schadelijk voor alle werknemers die werkloos worden, maar voor werknemers in de culturele sector is de maatregel nog extra schadelijk. Het “kunstenaarsstatuut" bevat onder andere een uitzondering in de werkloosheidsreglementering voor kunstenaars en ondersteunende functies in de artistieke sector. Al tientallen jaren lang bestaat die regelgeving als antwoord op het feit dat periodes van werkloosheid eigen zijn aan tewerkstelling  in de cultuursector.

Wat hebben we gedaan?

We trokken de minister onmiddellijk aan zijn mouw om ons ongenoegen te uiten en het effect op werknemers aan te tonen.

Met de sociale partners van de sector podiumkunsten schreven we minister Bacquelaine aan om hem te wijzen op de specifieke afspraken voor kunstenaars en technici werkzaam met tijdelijke contracten en drongen we aan op een overleg.

Met de vakbonden voerden we actie op 28 november aan het kabinet van minister Bacquelaine. Actrice Marijke Pinoye getuigde over de reeds precaire sociaal-economische situatie van artiesten.

Wat bereikten we?

De minister heeft zijn plannen bijgestuurd. De nieuwe berekeningsregels zouden niet gelden voor specifieke statuten zoals het kunstenaarsstatuut, de havenarbeiders, zeelieden, vislossers. Jammer genoeg gelden ze nog wel voor werknemers die in swt (het vroegere brugpensioen) gaan en/of meer dan één jaar werkloos zijn.