Hoe zit het nu met de hervorming van het kunstenaarsstatuut?

Door het kunstenaarsstatuut kan een kunstenaar, tussen opdrachten door, een uitkering ontvangen. De federale regering werkt aan een hervorming van dit kunstenaarsstatuut. Hoe ver staan we met die hervorming?

Begin mei werd een wetsontwerp aangenomen door de ministerraad. Er is dus een ontwerp, maar nog geen wet. Het is dus nog goed mogelijk dat er nog zaken veranderen.

De vakbonden en werkgevers konden in juni hun advies geven over dit ontwerp. Ook de Raad van State zal haar advies geven over de juridische kant van de zaak.

De regering bekijkt de adviezen en kan het wetsontwerp nog aanpassen. Wanneer de regering het eens is over de nodige aanpassingen, gaan de teksten naar de commissies in het parlement.

Als de bevoegde commissie akkoord gaat met de tekst, volgt een stemming in het parlement. Als die door een meerderheid wordt aanvaard volgt de publicatie in het Staatsblad en kunnen de nieuwe regels in werking treden.

Je leest het, er is nog een hele weg af te leggen.
Als Cultuurvakbond zien wij positieve elementen in de hervorming, maar we blijven wel kritisch. Bepaalde elementen van de hervorming dreigen de tewerkstelling in de sector nog meer onzeker te maken. Je kan hier hier onze kritiek lezen.

Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg onze sociale media voor updates.