Kunstenaarskaart/kleine vergoedingsregeling

Als je occassioneel prestaties levert als kunstenaar en je wil hiervoor vergoed worden in het kader van de kleine vergoedingsregeling (KVR), dan heb je een kunstenaarskaart nodig. Deze kaart vraag je aan bij de Commissie Kunstenaars.

Sinds 8 mei 2019 kan je kiezen of je de kunstenaarskaart op papier aanvraagt of online via het elektronische platform artist@work. Ook je prestaties met de kunstenaarskaart kan je online ingeven en opvolgen. Het platform geeft je een melding wanneer je het maximum bedrag voor dat jaar hebt bereikt. Surf naar www.artistatwork.be om je kaart aan te vragen. Alles over de lancering van het platform door Maggie De Block, minister van sociale zaken, lees je in ons artikel.

Vul je formulier volledig en duidelijk in en voeg alle nuttige info toe, zodat de Commissie de juiste info heeft om te beoordelen of je prestaties artistiek zijn. Technische activiteiten en activiteiten van pedagogische aard (ateliers, workshops, cursussen, ...) worden door de Commissie Kunstenaars niet als artistieke activiteiten beschouwd.
De Commissie formuleerde 13 aanbevelingen voor een volledig dossier:

1. Beschrijf uw activiteit zo gedetailleerd mogelijk en leg uit waarom uw activiteit artistiek is. Verklaar duidelijk wat u doet.
2. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.
3. Voeg een cv toe. Dit cv moet uw ervaring op artistiek vlak bevatten. Een klassiek cv dat geen betrekking heeft op uw artistieke activiteiten heeft geen enkel nut.
4. Indien uw activiteit zich daartoe leent, voegt u een portfolio van uw activiteit toe.
5. Indien u gewone foto’s van uzelf toevoegt, moeten wij u onmiddellijk kunnen zien op de foto’s. De foto’s moeten ook een meerwaarde bieden voor uw aanvraag.
6. Indien u links naar video’s toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de video is (toneelspeler, realisator, monteur?).
7. Indien u links naar geluidsbestanden toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de opname is (componist, arrangeur, zanger?).
8. Aarzel niet uw persoonlijke website toe te voegen indien u die hebt.
9. U kan ook uw pagina op een sociaal netwerk toevoegen indien u die hebt. Wij hebben alleen toegang tot openbare publicaties.
10. Let op met WeTransfer-links. Wij kunnen niet garanderen deze geopend te hebben voordat ze worden verwijderd. Om die reden voegt u beter bestanden als bijlage bij de aanvraag toe.
11. Hoe vollediger uw dossier, hoe beter.
12. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.
13. Respecteer de maximale grootte voor bijlagen en kies een bestandstype dat het platform ondersteunt. Let ook op de titel van de bijlage. Speciale tekens zoals accenten worden niet aanvaard.

De kleine vergoedingsregeling is een onkostenvergoeding en kan niet gecumuleerd worden met andere onkostenvergoedingen. Als je aan de voorwaarden voldoet worden er geen sociale en fiscale lasten op geheven en moet je niet worden ingeschreven als werknemer:

 • Maximaal 2.642,53 euro per jaar verdienen;
 • Maximaal 132,13 euro per dag verdienen;
 • Niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever werken;
 • Niet meer dan 30 dagen per jaar vergoed worden op deze manier;
 • Als je een arbeidsovereenkomst hebt, kan je bij dezelfde opdrachtgever niet met KVR werken, tenzij als het gaat om een ander soort activiteit.

De kleine vergoedingsregeling doet geen rechten op werkloosheidsuitkering, pensioen of andere takken van de sociale zekerheid ontstaan.

Eens je de kaart ontvangen hebt, moet je de kaart en het jaarlijkse overzicht van prestaties op je werkplaats ter beschikking houden van de inspectiediensten.

Let op! Pas als je de kaart toegekend krijgt door de Commissie kan je vergoed worden met de KVR. Vraag dus tijdig je kaart aan.

Volgende gegevens moet je invullen:

 • De aard van de prestatie;
 • De datum van de prestatie;
 • De duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever;
 • Het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding;
 • De naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer;
 • De handtekening van de opdrachtgever.

Let op! Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt, moet je de dagen die vergoed worden met betaling van de ‘kleine vergoedingsregeling’ aanduiden op je controlekaart. Voor die dagen ontvang je geen uitkering.