Waar kan je op je werk terecht bij grensoverschrijdend gedrag?

Vorige week informeerden we je over de twee psychologen van de Vlaamse Ombudsdienst die je vanaf nu kan aanspreken rond grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn er voor jou indien ...

  • de interne procedures ontoereikend zijn,
  • ze niet gekend zijn
  • of ze geen resultaat opleveren.

Maar wat zijn de interne procedures?

In het kader van het sectoraal actieplan rond grensoverschrijdend gedrag is er de afgelopen tijd hard gewerkt rond het versterken en verbeteren van deze interne procedures. Meer info.

En bij wie kan je terecht?

de PAPSY
Elke werkgever is verplicht om een PAPSY: preventie-adviseur psycho-sociale aspecten te hebben. Meestal is die in dienst bij de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van de organisatie.

de vertrouwenspersonen
Daarnaast kan je in sommige gevallen ook terecht bij de vertrouwenspersonen. Er zijn de afgelopen maanden heel wat nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid. Zijn er in jouw organisatie ook vertrouwenspersonen aangeduid?

De contactgegevens van de PAPSY (of de externe dienst) en vertrouwenspersonen moeten terug te vinden zijn in het arbeidsreglement én vermeld op een gemakkelijk toegankelijke plaats (op een prikbord, intranet, onthaalbrochure ...) Is dit het geval in jouw organisatie?

Werk je als freelancer, flexwerker, uitzendkracht...? Weet je dat je tijdens je opdracht beroep kan doen op de vertrouwenspersonen en de PAPSY? Wij motiveren werkgevers om ervoor te zorgen dat je ook na je opdracht nog terecht kan bij de vertrouwenspersoon.

Als sector hanteren wij een nultolerantie tegenover grensoverschrijdend gedrag.

Wil je meer weten over sectoracties? Klik dan hier.

Artikel geschreven door werkgroep grensoverschrijdend gedrag sociaal fonds.