Voer mee actie op donderdag 5 maart 2020: Geen Beke, maar veel meer middelen voor zorg, welzijn en cultuur

Voer mee actie tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse regering.

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op vlak van zorg, welzijn en zelfs cultuur. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit veel minder rooskleurig. Op het terrein vertaalt het beleid van minister Beke en Jambon zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de organisaties, het personeel, maar ook de doelgroep.

Kunstensector

Ook hier werd het hopeloos verouderde riedeltje ‘iedereen moet besparen’ bovengehaald. En dus ook de kunstensector verliest in totaliteit minstens 6%. Dit bovenop de besparingen van de vorige Vlaamse regeringen en de niet-indexering van de middelen.

Nog opvallender is de botte aanval op de projectsubsidies. Hier verdwijnt zomaar eventjes 60%. De sector is in haar hart geraakt. De toekomst van heel wat kunstenaars en van de veelal kleinere organisaties ziet er plotseling veel zwarter uit.

Bovendien wordt er nu al veel gratis gewerkt en bevinden veel kunstenaars en cultuurwerkers zich in financiële moeilijkheden. En dit terwijl de sector al lang vraagt achter meer middelen voor de projectsubsidiepot en voorstander is van eerlijke verloning.

Zonder enig overleg en zonder kennis van zaken heeft minister Jambon drastische beslissingen genomen. Ondanks alle protest is er van terugdraaien nog geen sprake. Maar dat men de kunsten graag wil gebruiken om politieke redenen is ondertussen wel duidelijk.

We geven niet enkel de boodschap dat we tegen besparingen zijn, maar laten de regering ook weten dat wijzigingen in het kunstendecreet enkel kunnen in overleg met de sector. We vragen een freelance-toets. Plannen voor wijzigingen moeten gescreend worden op hun impact op de werk en - inkomensomstandigheden van de vele (vooral) tijdelijke medewerkers.

STOP DE BESPARINGEN! MEER BUDGET VOOR ZORG, WELZIJN EN CULTUUR!

KOM MEE naar de actie op donderdag 05 maart 2020 in Brussel.
Samenkomst: station Brussel Centraal - start om 10.30 uur.
Betoging naar het kabinet van minister Beke (omgeving Noordstation).
Zet je aanwezig op ons facebook event!
Vervoersregelingen komen op wittewoede.be. Iedereen heeft het recht om aan de actie deel te nemen. Informeer je bij ACV Puls!