Vlaamse regering bespaart onverantwoord en fors op culturele subsidies. Veel verwachten en zogenaamd trots zijn op de kunsten maar langs de inkomstenzijde zwaar nekken.

Het was moeilijk om op basis van het Vlaamse regeerakkoord de plannen van de Vlaamse regering met de cultuursector in te schatten, of hadden de verwijzingen naar vrijwilligers en hun onmisbare rol ons al moeten waarschuwen?

Uiteraard zijn vrijwilligers belangrijk en dat ze nodig zijn om veel cultuurhuizen open te laten zijn en festivals te laten doorgaan is een feit. Veel initiatieven zijn ook gegroeid vanuit vrijwilligers en vanuit burgers die cultuurbeleving belangrijk vinden en hiervoor zich graag belangeloos willen inzetten. Maar rekent de Vlaamse regering nu op de vrijwilligers om de sector verder te laten excelleren? En vergeet de Vlaamse regering hier al niet dat veel van het werk dat wordt geleverd om producties op de planken te brengen al grotendeels vrijwillig wordt uitgevoerd? De duurtijd van contracten voor de makers daalt systematisch, het loon dat kunstenaars krijgen voor hun werk dekt zelden de volledige opdracht.

Om te excelleren moet men investeren en in sectoren zoals welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur betekent dit subsidiëren. Niks mis mee toch?

Maar als er geïnvesteerd zal worden, zal het in gebouwen en infrastructuur zijn blijkt nu. Geen woord in het Vlaamse regeerakkoord over de precaire sociaal-economische positie van kunstenaars en andere cultuurwerkers. Nu weten we waarom, de geplande besparingen zullen nog meer kunstenaars in de overlevingsmodus duwen in plaats van eindelijk hun werk naar waarde te schatten en te zorgen voor een faire verloning. En de aangekondigde besparingen op de werkingsmiddelen van cultuurhuizen en de grote kunstinstellingen zijn de zoveelste op rij. Het is duidelijk dat men daar met de handen in het haar zit, nu de regering aangegane engagementen niet nakomt.

De begroting van de Vlaamse regering die bekend werd op vrijdag 9 november zal zware gevolgen hebben voor de sector:

  • In totaal wil men 6% besparen op cultuurbudget en dit met ingang op 1 januari 2020.
  • De 7 Vlaamse kunstinstellingen zullen 3% minder krijgen.
  • De vele andere kleinere organisaties zullen 6% verliezen.
  • Het budget voor projectsubsidies wordt met 60% ingekort, er blijft nog slechts 3,3 miljoen euro over. Nog minder projecten zullen middelen krijgen, dit zal grote invloed hebben op instroom van nieuwe artiesten en van vernieuwing in het kunstenlandschap. Bij de ronde in voorjaar 2019 kreeg slechts 17% van de ingediende projecten middelen. Als men de 60% toepast, zal dit nog minder dan 10% zijn.

We moeten allemaal samen reageren, kom vanavond ook naar de actievergadering in de Beursschouwburg. Bekijk de details op het facebook event.

foto: Miguel Á. Padriñán from Pexels