Systeem van 'tijdelijke werkloosheid' versoepeld en verbeterd

De minister van Werk heeft op vrijdag 8 mei in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer gecommuniceerd omtrent de tijdelijke werkloosheid voor artiesten en medewerkers in de artistieke en evenementensector. De minister heeft duidelijk geluisterd naar wat wij, maar ook heel wat andere belangenbehartigers als knelpunten in het systeem van de tijdelijke werkloosheid hadden gedetecteerd. Haar verklaringen leiden nu tot een versoepeling en verbetering van het systeem. Omdat bij tijdelijke werkloosheid een belangrijke rol is weggelegd voor RVA en de werkwijze van RVA cruciaal is, hernemen we hier wat RVA op zijn site publiceerde:

“Nathalie Muylle: "Oplossing voor medewerkers en artiesten van opgeheven evenementen"

Minister van werk Nathalie Muylle stelt het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, verder open voor artiesten en medewerkers uit de evenementensector. Dat zei ze vorige week in de Commissie sociale zaken van de Kamer.
Nathalie Muylle: “De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen tot eind augustus geannuleerd. Duizenden artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen daardoor niet werken deze zomer en dreigen zonder inkomen te vallen. We breiden het systeem van tijdelijke werkloosheid daarom uit zodat ook zij over een financieel vangnet beschikken.”
Werknemers uit de evenementen- en artistieke sector, zullen een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een artistieke prestatie die, of evenement dat door een beslissing van de nationale veiligheidsraad werd afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
 • Het evenement/de artistieke prestatie moest plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 31 augustus 2020;
 • De werknemer/artiest zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dit ongeacht de functie;
 • Uit de aanvraag van de werknemer/artiest en de aangifte van de werkgever moet blijken dat het evenement/artistieke prestatie en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al voorzien waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dat moet blijken uit schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard (offertes, programmaboekjes, mails, enz.), met een datum vóór 15 april 2020, die bij de aanvraag van de werknemer worden gevoegd;
 • Voor de werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag het bewijs zijn gevoegd dat de werknemer, in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement.
 • De werknemers of artiesten ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat ze in normale omstandigheden gewerkt zouden hebben.
 • De RVA zal toezien op de correcte naleving van de maatregel en zal controles uitvoeren wanneer er vermoedens zijn van fraude.”
 • Als je nog niks vernam van je werkgever contacteer hem/haar zodat hij/zij een aanvraag tijdelijke werkloosheid voor je doet. Vergeet ook zelf je aanvraag tijdelijke werkloosheid bij ons niet. Je vraagt dit aan met het document C3.2- werknemer Corona – evenement.

  Als je ook van volledige werkloosheid geniet, weet dat er naast het voldoen aan de voorwaarden, een aantal administratieve verplichtingen aan de aanvraag vast hangen:
  - controlekaart schrappen (A) op de dagen waarvoor je tijdelijke werkloosheid aanvraagt
  - voor elke periode tijdelijke werkloosheid die gevolgd wordt door dagen volledige werkloosheid, dient er een aparte aanvraag tijdelijke werkloosheid te gebeuren
  (C3.2- werknemer Corona – evenement)
  - voor elke tussenliggende dag waarvoor je een uitkering volledige werkloosheid wenst, dien je eveneens een aanvraag volledige werkloosheid in te dienen, mét C4.
  - werkgever dient DIMONA-aangifte te doen

  Tijdelijke werkloosheid voor de periode 14/03/2020 – 30/04/2020 is ook mogelijk, ook voor dagcontracten,
  MAAR op voorwaarde dat:
  1) er een arbeidsovereenkomst was OF bewijs van een formele belofte (nominatief),
  daterend vóór 13/03/2020 (in geval van aanvraag vanaf 14/03/20)
  én
  2) er nog geen volledige werkloosheid werd aangevraagd voor de dagen dat er tijdelijke werkloosheid zou aangevraagd worden

  Als je voor de maanden maart en april je volledige werkloosheidsuitkering al ontving, kan er geen omzetting gebeuren naar tijdelijke werkloosheid.

  Indien je werkgever de aanvraag niet in orde brengt, neem dan contact op met het plaatselijke RVA kantoor of vraag ons de werkgever te contacteren. We helpen je hier graag bij.

  Nog vragen over tijdelijke werkloosheid, kijk hier.