Pilootproject ‘onbetaalde arbeid terugdringen’

Vorig jaar sloten we met de sociale partners en de Vlaamse regering een tweede VIA akkoord voor de kunsten. in dit akkoord zitten niet alleen belangrijke koopkrachtmaatregelen.

Er was ook speciale aandacht voor de flexwerkers. Die ontvangen door een bijdrage van alle gesubsidieerde werkgevers een surplus bovenop deze koopkrachtmaatregelen. Bovendien zullen ze een beroep kunnen doen op het sectoraal opleidingskrediet. Ze krijgen een loon als ze een opleiding volgen die georganiseerd wordt door het Sociaal Fonds Podiumkunsten, indien hij/zij voor die dag geen arbeidscontract kan krijgen van een werkgever of geen uitkering geniet. De werknemer sluit dan een arbeidscontract met het sociaal fonds. Dit kan tot maximum vijf dagen per jaar.

Zo willen we met de sociale partners alvast één drempel weghalen om opleidingen te volgen. Op deze manier geven we ook het goede voorbeeld en zeggen we dat de flexwerker ook recht heeft op een loon zoals een vaste medewerker die een opleiding volgt. Flexwerkers kunnen de voorwaarden om hiervan te genieten op de webpagina van het sociaal fonds terugvinden (zie https://www.podiumkunsten.be/loopbaan/opleidingen-en-stages-volgen/436/o... ).

Het is een pilootproject, dit betekent dat we dit regelmatig zullen evalueren en zullen verbeteren waar mogelijk. Reacties en ervaringen zijn steeds welkom.

Een andere belangrijke maatregel uit dit VIA-akkoord is de verhoging van de eindejaarspremie. De ecocheques voor tijdelijke contracten verdwijnen en een eindejaarspremie voor iedereen komt in de plaats. Het bedrag van die eindejaarspremie stijgt in 2019 naar 600 euro bruto. De premie zal in 2020 opnieuw stijgen tot meer dan 1000 Euro. Lees hier meer over deze premie.