Over de gevolgen van het coronavirus voor de sector

Op 12 maart nam de Veiligheidsraad verschillende maatregelen om de verdere spreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gingen op 13 maart in. Op https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgan... lees je er alles over. In de cultuursector werden alle activiteiten geannuleerd ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit heeft een grote impact op de ganse sector. Hoe er wordt omgegaan met tewerkstelling kan per organisatie verschillend zijn.

Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan de werkgever ervoor kiezen om het personeel waar geen werk voor is toch door te betalen. Deze optie is financieel voor de medewerker het meest voordelige. Er kunnen voor de taken die wel moeten verdergezet worden afspraken gemaakt worden om zoveel mogelijk contacten te vermijden, denk maar aan thuiswerk of achter gesloten deuren werken, glijdende werkuren, werken in grote ruimtes, annuleren fysieke vergaderingen, of alternatieve opdrachten voorzien.

Indien geen andere opties mogelijk zijn of deze onvoldoende zijn kan de werkgever tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen. Meer info vind je hier https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/afwe.... Bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ontvang je als werknemer maximaal 70% van je brutoloon. Het is aan RVA om de overmacht te erkennen, enkel dan kan dit systeem toegepast worden. De RVA zal elk dossier bekijken en geval per geval beantwoorden. Dit betekent dat de werkgever dus best de bevestiging van de RVA afwacht alvorens werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

Wij vragen alle werkgevers in de sector om bij het nemen van beslissingen in overleg te gaan met de medewerkers, zowel met de werknemers als met de freelancers. Waar een ondernemingsraad of een comité bestaat, gaat dit overleg daar door. Wij vragen dat in het nemen van beslissingen ook rekening wordt gehouden met de tijdelijke medewerkers en de freelancers, zodat ook deze groep zo min mogelijk inkomensverlies lijdt en na de crisis de activiteiten kan hervatten. Wij vragen dan ook dat tijdelijke contracten niet worden ontbonden wegens overmacht zonder betaling van opzeggingsvergoeding.
Medewerkers mogen zeker ook geen druk voelen om de komende dagen verplicht verlof te nemen.

Wij vragen de overheid dat ook tijdelijke werknemers met zeer korte contracten in alle gevallen recht hebben op tijdelijke werkloosheid.

Links naar nuttige informatie:
Website van het ACV: Wat je kan doen in comité en OR
Informatie over wat je zelf als burger kan doen: https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.unitedfreelancers.be/actualiteit/2020/3/13/coronavirus-vraag...
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestel... voor zelfstandigen.