Nood aan meer tijd voor je gezin?

Een interessante job in de cultuursector combineren met een boeiend en actief privé-leven is een huzarenklus. Veel werknemers verlaten vanaf 35 jaar de sector. Door de inkomensonzekerheid en de vele uren die gewerkt moeten worden op vaak gezinsonvriendelijke uren beslissen vele medewerkers dan om hun loopbaan een andere richting uit te sturen. Met de nieuwe afspraken over tijdskrediet hopen wij jou alvast een beetje geholpen te hebben.

Onze onderhandelaars op Belgisch niveau zijn er in geslaagd om het aantal maanden 1/5de tijdskrediet die je kan nemen om zorg te dragen voor je kind of een zwaar ziek gezins- of familielid op te trekken naar 51 maanden. De 51 maanden (voltijds, halftijds, 1/5de) zijn altijd gegarandeerd indien je zorg draagt voor je minderjarig ziek of gehandicapt kind.

De premies zorgverlof voor een alleenstaande werden ook fors opgetrokken. Het tijdskrediet zonder motief werd wel afgeschaft.

In de muziek – en podiumkunstensector maakten we vandaag gunstigere afspraken, zodat je ook voltijds en halftijds je loopbaan kan onderbreken. De nieuwe regels gaan in op 1 juli.

Er zijn vijf motieven die je kan inroepen om tijdskrediet te nemen:

  • Om voor je kind (jonger dan 8 jaar) te zorgen: 15 maanden voltijdse onderbreking; 26 maanden halftijdse loopbaanvermindering en 51 maanden 1/5de loopbaanvermindering;
  • Voor het verlenen van palliatieve verzorging: maximaal 51 maanden voltijdse, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering;
  • Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid: maximaal 51 maanden voltijdse, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering;
  • Om zorg te dragen voor je kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar: maximaal 51 maanden voltijdse, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering;
  • Voor het volgen van een opleiding: 12 maanden voltijdse loopbaanvermindering, 18 maanden halftijdse loopbaanvermindering en 36 maanden 1/5de loopbaanvermindering.

Als er minder dan 11 werknemers werken in jouw organisatie, moet de werkgever akkoord gaan met je aanvraag tijdskrediet.

De LBC-NVK wilde bovendien dat je 51 maanden voltijds en halftijds kan nemen om voor je kind jonger dan 8 jaar te zorgen. De hoge werkdruk en moeilijkheden die vele werknemers ervaren om hun job te combineren met hun gezinsleven zijn voor ons voldoende redenen om dit te rechtvaardigen. Maar de werkgevers zagen dat anders.

Meer info nodig? Neem contact op met ons.

Foto: mikezu (Flickr)