Neem deel aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

Momenteel woedt er een belangrijk maatschappelijk debat over genderrelaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuur- en mediasector. Om deze problematiek in kaart te brengen organiseert de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse overheid een brede bevraging over dit thema binnen deze twee sectoren. cultuurvakbond.be ondersteunt dit onderzoek en lanceert een oproep om de enquête in te vullen.

Alvorens van start te gaan, willen we eerst graag volgende zaken meegeven:

  • We zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid van de informatie die wordt gevraagd. De Universiteit Gent zal geen persoonlijke identificatiegegevens (email, naam…) van je ontvangen en de verzamelde gegevens zullen strikt vertrouwelijk en volledig anoniem verwerkt worden.
  • Het is mogelijk om de survey op smartphone in te vullen maar voor het gebruikersgemak raden we toch aan om dit op een laptop te doen.
  • Deze vragenlijst zal worden afgenomen bij verschillende beroepsgroepen (creatieve en technische werkkrachten, voltijds tewerkgestelden maar ook stagiairs of zelfstandigen in bijberoep, …). De vragenlijst is dan ook vrij algemeen opgesteld zodat iedereen hem kan invullen.
  • Om een juiste kijk te krijgen is het belangrijk dat niet alleen de personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren of gezien hebben in hun werkomgeving de vragenlijst invullen. Hoe meer respondenten, hoe beter de kijk op de huidige situatie en hoe gerichter er kan ingegrepen worden in beleid en praktijk.

Ook als je niet tot de doelgroep behoort (bv. niet werkt in de cultuur- of mediasector) of niet wenst deel te nemen, zouden we je willen vragen even naar de vragenlijst te gaan en dit aan te geven bij de eerste vraag. Op die manier kan de respons worden opgevolgd.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 tot 30 minuten.