Naar een plan om de werkdruk in de sector aan te pakken

We peilden met het fonds voor de podiumkunsten en Attentia in het najaar 2016 via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector. 1123 personen uit 95 organisaties namen deel, zowel vaste medewerkers als flexwerkers/freelancers. Op 28 maart stelden we de resultaten van de enquête voor. Wat blijkt? De overgrote meerderheid van de werknemers werkt zeer graag in de sector (91%), maar de helft (47%) van de bevraagden ervaart een grote herstelnood en 26% ervaart dit altijd. Meer dan een kwart van de bevraagden dreigt uit te vallen wegens ziekte binnen zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.

Herken je je in die resultaten? Op podiumkunsten.be vind je de volledige resultaten.

We slaagden erin om met de werkgeversorganisatie oKo een gezamenlijk sectorplan op te maken. In dat plan stellen we verschillende pistes voor om de problematiek van de hoge werkdruk aan te pakken:

  • De organisaties moeten gesensibiliseerd worden over het probleem van de werkdruk en zij moeten daarover met de werknemers in overleg gaan en een actieplan opmaken;
  • Organisaties moeten bij de opmaak van de programmatie de impact op de werkplanning inschatten en eventueel tijdig bijsturen;
  • Bij toekenningen van projectsubsidies en werkbeurzen moet rekening gehouden worden met realistische personeelskosten.

Ook verloning, werk-leef flexibiliteit en loopbaanmogelijkheden moeten we aanpakken:

  • Er moeten extra jobs komen om de werkdruk aan te pakken;
  • Modellen moeten ontwikkelen worden om rechtstreekse tewerkstelling op te waarderen en te faciliteren;
  • Sectorafspraken over landingsbanen en tijdskrediet en arbeidsvoorwaarden moeten aangepast worden;
  • We willen een nieuw sociaal akkoord (VIA, of Vlaams intersectoraal Akkoord) voor de kunsten en vragen aan de Vlaamse regering om de onderhandelingen daarover op te starten;
  • Werknemers moeten de weg vinden naar de loopbaanbegeleiding van de sector INTER.MEZZO of naar andere loopbaanbegeleidingsinitiatieven zoals bv. www.jeloopbaan.be.
  • Er moet specifieke aandacht gaan naar de situatie van flexwerkers.

In elke organisatie moeten medewerkers en werkgever praten over de werkbeleving om nadien een actieplan op te maken. Je kan de LBC-NVK steeds om advies vragen. Heb je ideeën om werken in je sector te verbeteren? Deel ze met ons.