#metoo. Twee psychologen voor grensoverschrijdend gedrag aangesteld bij de Vlaamse Ombudsdienst

Voortaan kan je bij grensoverschrijdend gedrag of discriminatie beroep doen op twee psychologen van de Vlaamse Ombudsdienst.

  • Ben je actief in de culturele of audiovisuele sector en kwam je in aanraking met grensoverschrijdend gedrag?
  • Kon je dit niet aankaarten met de betrokken persoon of binnen de organisatie?
  • Probeerde je dit wel, maar leidde het niet tot een resultaat?

Contacteer dan Nina Callens of Viktor Van der Veken van de Vlaamse Ombudsdienst.

Volgens een bevraging in 2018 kreeg meer dan 1 op 4 vrouwen en 1 op 10 mannen het afgelopen jaar te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Verder bleek ook dat dergelijk gedrag amper gemeld wordt.

Daarom start de Vlaamse ombudsdienst nu dit initiatief in het kader van het actieplan rond grensoverschrijdend gedrag dat de sectororganisaties en sociale partners samen met minister Sven Gatz uitwerken.

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om interne procedures binnen organisaties in te voeren of te optimaliseren en werkgevers over hun rol daarin te sensibiliseren. Zo zijn er ondertussen tientallen nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid. Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht om intern een oplossing te zoeken. Maar wie intussen niet meer verbonden is aan de organisatie kan dat niet altijd. Zij kunnen vanaf nu terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Wie kan er zich aanmelden?

Iedereen die werkt of gewerkt heeft in volgende sectoren van de Vlaamse Gemeenschap:

  • culturele sector (muziek, podiumkunsten, beeldende kunsten, socio-culturele sector, erfgoedsector, …)
  • audiovisuele sector (TV, film, games, ...)
  • geschreven pers
  • amateurkunsten
  • hoger of deeltijds kunstonderwijs

In welk statuut je werkt(e) maakt niet uit: ook uitzendkrachten, zelfstandigen of vrijwilligers kunnen zich melden.

Het gaat om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag: seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminerende intimidatie, geweld en pesterijen.

Wat kan de ombudsdienst doen voor jou?

Nina of Viktor luisteren in eerste instantie naar jouw verhaal. Welke stappen kan en wil jij verder ondernemen? Waar nodig en indien je dit zo wil, kunnen zij een bemiddelende rol spelen. Zij kunnen gesprekken voeren met de andere betrokken partij of eventueel bemiddelen wanneer jij en de andere betrokken partij samen aan tafel willen zitten. Blijft een oplossing of gewenste reactie uit dan kunnen zij ook meer formele stappen ondernemen.

Wie zijn de twee psychologen?

Dr. Nina Callens heeft als psychologe, seksuologe en onderzoekster in België en de USA de afgelopen 10 jaar voornamelijk projecten vormgegeven waarin een gelijke behandeling op grond van geslacht, genderidentiteit en -expressie steeds een prominente rol speelden en dit in de eerste plaats voor mensen die geen sterke achterban hebben in de maatschappij.

Gewapend met betrokkenheid en informatie, zoekt ze de complexiteit van moeilijke en gevoelige thema’s op. Ze gelooft sterk in een nieuwe ervarings- en werkcultuur, waarin, dankzij professionele ondersteuning en een transparant integriteitsbeleid, werkgevers en -nemers het beste van zichzelf kunnen geven - of het nu op het grote scherm of achter de schermen is.

Viktor Van der Veken heeft als psycholoog heel wat ervaring opgedaan in de praktijk zowel op case- als op beleidsniveau. Hij heeft gewerkt rond verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag waaronder intimidatie en pestgedrag.

De ernst van deze problematiek heeft hem ertoe aangezet zich te engageren om grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuur- en mediasector daadkrachtig aan te pakken. Viktor wil drempels verlagen, noodzakelijke erkenning bieden en professionele ondersteuning of een juiste doorverwijzing. Verder zet hij zijn schouders mee onder de belangrijke taak bij te dragen aan veranderingen op beleidsniveau.

contact

via e-mail:

telefonisch via 1712

Viktor en Nina kunnen je te woord staan in het Nederlands, Engels en het Frans. De gesprekken kunnen doorgaan op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.