LBC-NVK tekent sociaal akkoord voor de podiumkunsten en de kunstenaars

Op maandag 1 oktober 2018 hebben de LBC-NVK, ACOD Cultuur, ACLVB, oKo en Vlaams minister van cultuur Sven Gatz het nieuwe sociaal akkoord voor de podiumkunsten en de kunstenaars ondertekend. De sector van de podiumkunsten stelt 4.500 mensen te werk, gespreid over 200 organisaties. Na maanden van onderhandelen is er nu eindelijk een akkoord voor deze werknemers. Ine Hermans die voor de LBC-NVK de sector opvolgt, is zeer tevreden. “Niet in het minst de talrijke tijdelijke medewerkers in de sector gaan vooruit door het akkoord. Voor de eerste keer hebben ook zij nu recht op een eindejaarspremie!”

Het sociaal akkoord voor de podiumkunsten en de kunstenaars bestaat uit drie grote luiken:

  • koopkrachtverhoging
  • verbetering van de kwaliteit van werkomstandigheden
  • investeringen in de infrastructuur

Meer eindejaarspremie voor meer werknemers

Ine Hermans: “De eindejaarspremie gaat een flink stuk omhoog, in twee stappen. In 2019 komt er minimaal 250 euro bij, in 2020 wordt het huidige bedrag (451,01 Euro) meer dan verdubbeld. Maar nog belangrijker is dat de vele tijdelijke werknemers met zeer korte contracten voor het eerst een eindejaarspremie zullen krijgen. Het systeem van de ecocheques komt dan te vervallen.”

Kwaliteit van jobs en loopbanen

Het sociaal akkoord gaat niet enkel over centen. Ook de werkbaarheid in de sector is belangrijk. “Het actieplan rond grensoverschrijdend gedrag wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd,” legt Ine Hermans uit. “Daarbij wordt onder meer ingezet op preventie, opvang en beleidsondersteuning.”

Er komt ook een loopbaanbeleid. “We hebben daarin aandacht voor goede werkomstandigheden in elke levensfase en sluiten cao’s af die de combinatie van werk en leven vergemakkelijken (tijdskrediet, landingsbanen, SWT,…). Daarnaast komt er ook een duidelijk kader voor stages en moeten organisaties maatregelen nemen om de hoge werkdruk aan te pakken.

Kunstenaars en tijdelijke medewerkers

Tijdelijke medewerkers en kunstenaars, ook de zelfstandige medewerkers, hebben recht op een correcte verloning. “We ontwikkelen daarom een richtlijn voor de minimumvergoeding van zelfstandigen en onderzoeken hoe we ook minimumvergoedingen kunnen garanderen voor kunstenaars die niet onder het arbeidsrecht vallen.”

Sociaal overleg

Ook inzake sociaal overleg worden stappen gezet. “We onderhandelen verder om sociaal overleg op te starten in organisaties waar op dit moment geen overlegorganen bestaan,” verduidelijkt Hermans. “Ook hier zoeken we een manier om losse medewerkers te betrekken bij het overleg.”