LBC-NVK roept op tot deelname vrouwenstaking 8 maart 2019

Zoals elk jaar maken vrouwen zich in de maand maart op om politici, de sociale gesprekspartners en de publieke opinie bewust te maken van de nog steeds aanwezige ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De loonkloof is daarbij een weerspiegeling van alle discriminatiemechanismen die werkneemsters vandaag moeten ondergaan op de arbeidsmarkt.

Dit jaar, geïnspireerd door een actie van de Spaanse vrouwen, roept het Collecti-e-f-8-maars op tot een Vrouwenstaking. Het ordewoord is: "Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien."

LBC-NVK wil dat in alle sectoren komaf wordt gemaakt met de loon- en pensioenkloof, die nog altijd een diep inkomensverschil betekent tussen mannen en vrouwen als gevolg van de loopbaankloof. De loon- en pensioenkloof moet worden gedicht en seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag moet de wereld uit.

Ook in de cultuursector is er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

  • Zo stromen vrouwen minder door vanuit de kunstopleidingen naar het werkveld;
  • Vrouwen verdienen, vooral indien jonger dan 35, minder in de culturele sector dan mannen;
  • Glazen plafond: vooral mannen bekleden de directiefuncties. Vrouwelijke directeurs zijn eerder terug te vinden in de kleinere organisaties in de plaats van in de grote gesubsidieerde organisaties. Zeker wat artistieke leiders betreft, is slechts een minderheid vrouw, bij zakelijk leiders zijn er iets meer vrouwen;
  • Gezinsonvriendelijk werkritme en - uren, job die moeilijk uit te voeren is tijdens de zwangerschap of zelfs geen werk meer vinden tijdens de zwangerschap;
  • Stereotiepe vrouwbeelden zien we ook nog op het podium;
  • #Metoo: 1 op 4 vrouwen in de cultuursector geven aan dat zij in het voorbije jaar ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen hebben ervaren. Vier procent zegt dat zij gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben (studie in opdracht van Minister Gatz);
  • Er bestaat ook een kloof tussen het artistiek-creërende en het omkaderende of uitvoerende. Het aandeel vrouwelijke dansers is, bijvoorbeeld, veel groter dan het aandeel vrouwelijke choreografen. Dit geldt ook voor vrouwelijke spelers en regisseurs, en voor vrouwelijke muzikanten en componisten. Dans is de enige artistieke discipline waarin vrouwen talrijker zijn dan mannen (60%). Dit grote aantal vrouwelijke dansers wordt echter niet weerspiegeld in het aantal vrouwelijke choreografen: 44% (Wowmen-onderzoek);
  • Hoewel er in de leeftijdsgroep tot en met 34 jaar iets meer vrouwen aan de slag zijn in de podiumkunsten, keert de verhouding om vanaf 35 jaar;
  • Vrouwen of groepen bestaande uit voornamelijk vrouwen winnen aanzienlijk minder prijzen dan mannen of mannelijke groepen. Zo werden op de Mia’s 4 van de 19 prijzen gewonnen door vrouwen, waarvan 1 voor solo-vrouw;
  • Check festivalaffiches en ook daar merk je aanzienlijk minder vrouwelijke artiesten dan mannelijke.

Zin om aan te sluiten? Contacteer ons. Samen zorgen we voor meer gelijkheid en diversiteit.