Kunstendecreet erg karig in recente beoordelingsronde

Door wijzigingen in het Kunstendecreet organiseert de Vlaamse Overheid vanaf 2019 nog slechts twee rondes waarin de aanvragen voor subsidies beoordeel worden. In de meest recente beoordelingsronde ‘projectsubsidies en beurzen’ kregen op een totaal van 520 aanvragen slechts 90 dossiers middelen toebedeeld. Met een 17% slaagpercentage een absoluut dieptepunt voor een instrument dat net bedoeld is om het kunstenveld van de nodige vernieuwing, dynamiek en kwaliteit te voorzien.

De nieuwe beoordelingsprocedure en de manier waarop deze de laatste ronde (niet) werd uitgevoerd, heeft schade toegebracht aan het vertrouwen dat kunstenaars kunnen stellen in het beleid en in de noodzakelijke instrumenten en hefbomen voor hun artistieke projecten en praktijken.

State of the Arts en NICC (Samen AIAI: Artists In Action Initiative) vragen kunstenaars die een projectoproep indienen volgende brief bij hun aanvraag te voegen :

Beste commissieleden, voor u liggen opnieuw een heel aantal dossiers, geschreven door gedreven kunstenaars en initiatieven. Het gaat over zeer uiteenlopende voorstellen, ieder met hun eigenheid en merites. Wij, kunstenaars, zijn ervan overtuigd dat ook jullie menen dat de kracht van het artistieke oeuvre of project het eerste uitgangspunt moet zijn voor een goede beoordeling, eerder dan een perfect dossier of rapport. Deze gebeurt immers niet alleen achter de computer, maar vooral op het terrein, in de exporuimte, op het podium, in dialoog en in de studio. Een performant beleid houdt rekening met een evenwichtig kunstenlandschap met grote en kleine projecten, gevestigde waarden en jonge kunstenaars, eigenzinnig en divers, ...

Daarom vragen wij, kunstenaars en kunstenorganisaties, aan jullie commissieleden en -voorzitters om deze gedeelde bezorgdheid voor een kwalitatief en divers kunstenlandschap hoog op de agenda te plaatsen van adviesraad, administratie en kabinet Cultuur.

en hen te vragen;

- de positief beoordeelde dossiers van 15 juli alsnog van middelen te voorzien
- samen de huidige beoordelingsprocedure te evalueren en bij te sturen, met bijzondere aandacht voor overleg tussen de verschillende commissies en landschapszorg
- het groeiend aantal kwalitatieve aanvragen te zien als graadmeter voor toekomstige beschikbare budgetten en deze substantieel en duurzaam te verhogen

Een dynamiserend en professioneel kunstenbeleid van vandaag en morgen laat zich immers inspireren door de kwaliteit en het ambitieniveau van haar kunstenaars en organisaties.

Als vakbond ondersteunen we deze actie en staan we achter de eisen die worden gesteld.