Kom samen met ons naar de klimaatmars op 15 maart

slogan klimaatmars

Elke week trekken tienduizenden scholieren de straat op om een beter beleid te eisen voor de klimaatsverandering. Youth for climate kondigde aan hiermee zeker door te gaan tot de verkiezingen van mei.

Maar ook de werknemers willen natuurlijk een proper leefmilieu en een toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. En net als de jongeren neemt Workers for Climate geen genoegen met antwoorden uit de politiek die het enkel hebben over het verhogen van taksen en prijzen.

De LBC-NVK blijft niet aan de zijlijn staan en wil samen met Workers for Climate, Youth for Climate, Students for Climate en Teachers for Climate, de eis voor een sociale klimaatpolitiek nog luider doen weerklinken.

Opkomen voor een ambitieuzer klimaatbeleid is opkomen voor solidariteit en sociale bescherming. Kom met ons naar de Klimaatmars op 15 maart. Afspraak om 13u30 aan Brussel-Noord.

Er is nood aan een duurzame transitie naar een koolstofarme economie. Maar dat kan niet zonder werknemersinspraak. De eisen van de klimaatbeweging en die van de vakbonden kunnen perfect samengaan. Ook wij zijn voor duurzame én sociale maatregelen. Goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, voldoende en kwalitatieve zorg en onderwijs , betaalbare energie en publieke ruimte betekenen kwalitatieve jobs en bieden levenskwaliteit aan mensen.

De strijd tegen groeiende ongelijkheid en tegen klimaatontwrichting gaan hand in hand. Daarom zijn faire belastingen noodzakelijk.

Wij eisen

  • Een rechtvaardige transitie met sociale dialoog, waardig werk en inkomen, respect voor mensenrechten, een sterke sociale bescherming en internationale solidariteit
  • Een wereld waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en respect heersen voor mensen onderling, toekomstige generaties en de grenzen van de natuur
  • Het responsabiliseren van bedrijven, in bijzonderheid de meest vervuilende: het is niet door de last op de schouders van het individu te leggen , dat we tot een rechtvaardige en sociale transitie komen

Foto: Niek Verlaan