Kom op 7 mei naar de Nationale Non-profit actie en reuze-meeting

Na de politieke verkiezingen van 26 mei 2019 komen er nieuwe regeringen. Wat die regeringen voor zorg, welzijn en cultuur zullen doen of niet zullen doen is van groot belang voor heel de bevolking, maar in het bijzonder ook voor elke Non-Profit werknemer die zich elke dag inzet.

Met alle sectoren van de Non-Profit geven we op 7 mei 2019 een duidelijk signaal aan de politieke wereld. “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN”!

Mevrouw de politica, mijnheer de politicus: wat gaat U en uw politieke partij doen voor zorg, welzijn en cultuur? Nog geen idee? Wij wel.

Investeer in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur

Slechts 1,12% van het budget van de Vlaamse regering gaat naar cultuur. De nieuwe Vlaamse regering moet dit budget verhogen door de subsidies op te trekken, zowel de structurele als de projectsubsidies. Andere financieringsmogelijkheden, zoals de tax shelter podiumkunsten, mogen overheidsinvesteringen niet vervangen.
Investeer in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur!

Meer tewerkstelling

De emmer van de werkdruk loopt vandaag in vele gevallen over. Medewerkers zitten op hun tandvlees. Kwaliteitsvol werk afleveren en de werkdruk verlagen kan enkel met voldoende medewerkers. Er zijn heel wat arbeids- uren die niet vergoed worden, er wordt misbruik gemaakt van de passie waardoor velen worden gedreven. De subsidiërende overheid moet meer investeren en moet een realistische personeelskost gekoppeld aan een correct werktempo centraal stellen.

Een beter Kunstenaarsstatuut

Het sociaal opvangnet tussen twee tewerkstellingen in moet verbeterd worden. De toegang moet vergemakkelijkt worden en de spelregels moeten in elkaar passen.

Bespaar niet op de kap van de sociale zekerheid

Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur voor alle mensen is alleen mogelijk dank zij een solidaire sociale zekerheid waar iedereen aan bijdraagt. Maak er geen politieke melkkoe van voor begrotingsbesparingen.

Echt werkbaar werk in aantrekkelijke werkomstandigheden

Werkbaar werk in theorie en moeilijke werk- omstandigheden in de praktijk? Doe er iets aan! Zodat de flexibiliteit niet verder uit de pan swingt. Met echt respect voor de combinatie van werk en privé en door de precariteit van kunstenaars en flexwerkers aan te pakken.

Steeds langere loopbanen: is dat wel haalbaar en realistisch?

Er moeten meer mogelijkheden komen om duurzame loopbanen uit te bouwen. Loopbaanregelingen en eindeloopbaanmaatregelen zijn ook in de kunstensector nodig.

Een nieuw sociaal meerjaren-akkoord voor de Non-Profit

In de nieuwe regeerperiode moet er een nieuw sociaal akkoord voor de ganse Non-Profit en dus ook voor de kunstensector komen.
Hou daar bij de regeringsvorming rekening mee. Anders wordt het nadien opnieuw twee jaar aandringen, onderhandelen en actie voeren.

Organiseer jullie, geef een duidelijk signaal met de DOE-ER-IETS-AAN kaart aan de politieke wereld!

  • Kom op 7 mei 2019 met zoveel mogelijk collega’s naar de Nationale Actie van de Non-Profit.
  • Breng vanuit jouw organisatie zoveel mogelijk ingevulde “DOE-ER-IETS-AAN”-kaartjes mee, en stop ze in onze mega Non-Profit stembus tijdens de Nationale Actie in Brussel. Kan je er niet bij zijn? Vul je 3 actiepunten dan in op ons formulier.
  • Zet jullie belangrijkste boodschap op een bord of spandoek en breng die mee naar Brussel.

De werkgeversorganisaties zijn op de hoogte gebracht van de actie-aanzegging, zodat iedere werknemer het recht heeft om aan de Non-Profit actie deel te nemen. Als je bij ons bent aangesloten en door deelname loonverlies lijdt, krijg je een stakersvergoeding van 30 Euro en betalen we je treinticket naar Brussel terug.