Hoeveel moet je verdienen als je werkt als zelfstandige in de podiumkunsten?

Met het ACV hebben we begrepen dat de werkvloer van vandaag niet meer enkel uit de traditionele
‘werknemer’ bestaat. In de cultuur, maar ook in veel andere sectoren, zien we naast werknemers ook veel andere statuten. Als vakbond zijn we er voor iedereen die in de sector werkt, los van het statuut.

Daarom hebben we United Freelancers opgericht. United Freelancers is het lidmaatschap van het ACV voor zelfstandigen zonder personeel. Binnen het ACV is er zo nu ook een sterk aanbod voor zelfstandigen, goedkoop en met een dienstverlening op maat.
In de cultuur werken we elke dag, samen met United Freelancers, aan een betere verloning en werkomstandigheden voor wie werkt als freelancer in de sector.

In de sector van de podiumkunsten zetten we daarin concrete stappen. Tijdens de laatste onderhandelingen met de Vlaamse minister van Cultuur en de werkgevers van de podiumkunsten spraken we af dat we minimumvergoedingen gaan invoeren voor wie werkt als zelfstandige in de podiumkunsten. Het staat iedereen dan natuurlijk vrij om een hogere vergoeding te vragen. Minder betalen dan de minimumvergoeding mag dan echter niet.
Op die manier vermijden we dat het zelfstandigenstatuut misbruikt zou worden om te lage vergoedingen te betalen.

Die minimale vergoedingen moeten dus nog vastgelegd worden. En daar hebben we jou hulp bij nodig.
Wat is voor jou een correcte vergoeding? We hebben een korte bevraging opgesteld voor wie als zelfstandige in de podiumkunsten werkt. Dit kan in hoofd- of bijberoep zijn. Ben jij of ken jij zo iemand? Neem 5 minuten de tijd en vul de korte bevraging in. Zo zorg je er mee voor dat je correct vergoed wordt.