Hoe staat het met het elektronisch platform Artist@work?

In december 2018 kondigden minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) aan dat er wordt gewerkt aan een elektronisch platform om artistieke prestaties te registreren. Dit platform maakt het ook mogelijk om elektronisch een artiestenvisum, een kunstenaarskaart of een zelfstandigheidsverklaring aan te vragen bij de Commissie Kunstenaars. Momenteel kan dit enkel via een formulier.

In de Kamer werd op woensdag 20 maart de vraag gesteld door Stefaan Vercamer (CD&V) hoe ver het staat met het platform en wat de kostprijs ervan is.

Minister Maggie De Block: “Het platform Artist@work wordt momenteel ontwikkeld door de vzw Smals in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid. Het zal bestaan uit een informatief deel en een toepassing voor de aanvragen voor de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidverklaring.

Ook verlengingen en aanvragen voor de toevoeging van activiteiten zullen via dat platform kunnen worden ingediend. Na een gunstig antwoord kunnen de kunstenaars hun prestaties dan invoeren op het platform.

Het systeem is gestoeld op dat van Student@work. Het platform zal ook een overzicht geven van de geleverde diensten en de reeds ontvangen vergoedingen”

(bron officieel verslag van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 20/03/2019).

Dat er verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van Artist@work is goed nieuws. De LBC-NVK heeft zelf ook gepleit voor een elektronisch platform. De voordelen zijn enerzijds het gebruiksgemak voor de artiest, aanvragen kunnen elektronisch gebeuren en de aanvraag kan ook opgevolgd worden. Het platform houdt ook voor de artiest bij wanneer de drempel voor de kleine vergoedingsregeling (KVR) bereikt is. Anderzijds geeft het de sociale inspectie de kans om gerichter te controleren. Wij vragen wel dat indien een artiest het platform gebruikt hij/zij de kunstenaarskaart niet meer fysiek moet bijhebben.

Normaal zal het platform eind maart operationeel moeten zijn voor de aanvragen voor de kaart en het registreren van de artistieke prestaties tegen een KVR, aldus minister De Block. In april volgt dan de aanvraag voor het visum. De zelfstandigheidsverklaring elektronisch aanvragen is voorzien voor mei-juni.