Extra middelen nodig om behoud van jobs te garanderen

Heel wat kunstenaars en kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel hangen voor een belangrijk deel van hun middelen af van het kunstendecreet. Op dit moment worden de artistieke plannen van honderden kunstenorganisaties beoordeeld voor de periode 2023-2027. De beoordeelaars moeten zich uitspreken over de ingediende dossiers. Van deze beoordeling hangen de financiële middelen af waar de organisaties de komende jaren mee aan de slag kunnen.

Een analyse leert ons dat er vandaag te weinig geld wordt voorzien door de minister van Cultuur. Er is nood aan een bijkomend budget van minimaal 38 miljoen euro van de Vlaamse Regering. Dit geld is nodig om de werkgelegenheid en koopkracht van de sector op peil te houden en waardevolle projecten te kunnen ontwikkelen.

We zien de budgetten krimpen in vele organisaties. De coronacrisis brak uit na een golf van besparingen in de cultuursector. De budgetten die behouden bleven werden bovendien niet of niet volledig geïndexeerd.

Tevens zijn door de coronacrisis de eigen inkomsten van organisaties (verkoop van voorstellingen, sponsoring, horeca, etc.) de voorbije jaren sterk aangetast. Subsidies zijn een noodzakelijke hefboom voor het verwerven van nieuwe eigen inkomsten.

De minister heeft ook eigen beleidsaccenten geformuleerd. Om die beleidsaccenten te kunnen uitwerken is er ook geld nodig.

We roepen de Vlaamse regering op te investeren in de cultuursector om een doorstart mogelijk te maken. Wil de Vlaamse regering de sector verder zien afkalven of investeren ze in nieuwe sterke projecten?

foto: Hulki Okan Tabak