Eindejaarspremie 2021: Podiumkunsten

Wie in de podiumkunsten werkt krijgt, zoals elk jaar een eindejaarspremie. Het is je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

Dankzij ons vakbondswerk konden we dit jaar een nieuw sociaal akkoord afsluiten (VIA 3). Daardoor konden we de eindejaarspremie gevoelig verhogen: van minimaal 1075 euro bruto in 2020 naar minimaal 1575 euro bruto in 2021 voor wie een volledig jaar voltijds heeft gewerkt. De premie is een jaarlijkse extra voor al je inzet in de sector.
2021 was en is voor vele werknemers in de sector andermaal een zwaar en turbulent jaar. De grote inspanningen, in moeilijke omstandigheden, verdienen respect en erkenning. Zo maken we met ACV Puls (Cultuurvakbond) ook in de podiumkunsten werk van meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden.

Voor een voltijdse werknemer is de premie minimaal 1575 euro. Deeltijdse werknemers krijgen deze premie pro rata, in verhouding tot hun arbeidstijd. Voor wie de tewerkstellingsperiode meer dan 4 maand bedraagt, wordt de eindejaarspremie door de werkgever betaald.

Wie niet aan 4 maand tewerkstellingsperiode komt krijgt een eindejaarspremie van het sociaal fonds voor de podiumkunsten. In dit geval is de premie hoger per gewerkte dag, omdat flexwerkers hiervoor vaak in aanmerking komen. De eindejaarspremie wordt in de loop van december betaald.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls
in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je
terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls