Een babbeltje met enkele vakbondsafgevaardigden tijdens ons vierjaarlijkse congres

Op ons vierjaarlijkse congres praat ik met Inge (foto: links) en Janah (foto: rechts), ze werken alle twee bij Opera Ballet Vlaanderen. Inge is coördinator van het kostuumatelier en Janah is coupeur van het herenatelier. Twee dagen zaten we met meer dan 400 vakbondsafgevaardigden en personeelsleden van onze vakbond samen. Thema dit keer is ‘Samen voor meer’. In dit congres houden we onze organisatie een spiegel voor, we zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst. We gaan voor meer dienstverlening, voor meer democratie en voor meer impact.

Inge en Janah zijn beiden enthousiast over de twee congresdagen: ”Het is leuk, we leren veel mensen kennen, het is een echte belevenis om erbij te zijn, de sfeer is super, alles is goed voorbereid en georganiseerd en er was tijd voor ontspanning.”

Janah: “Ik vind het extra fijn dat ik samen met andere jonge afgevaardigden kon deelnemen. We hebben zelfs actie gevoerd voor meer jonge leden, meer jonge afgevaardigden en een gerichtere aanpak voor jonge afgevaardigden, liefst zelfs door een jongerenvrijgestelde van de vakbond. Alleen door in te zetten op verjonging blijft de vakbond relevant en kan ze weten wat er leeft onder alle werknemers. En zo voelen wij ons als jonge afgevaardigden welkom in de vakbond”.

Welke thema’s die aan bod kwamen zijn belangrijk voor jullie, van welke thema’s liggen jullie collega’s wakker?

Inge: ”Onze standpunten over verloning en combinatie arbeid en privéleven zijn het meest relevant voor onze collega’s. Voor ons zijn menswaardige lonen waar je de maand mee rondkomt essentieel, we vinden het ook goed dat we als vakbond blijven opkomen voor barema’s, dit geeft zekerheid. De lonen in onze sector moeten opgetrokken worden, want veel collega’s hebben het moeilijk om met hun loon rond te komen. Iedereen bij ons werkt met veel passie, maar daarmee betaal je natuurlijk je rekeningen niet. Indien het niet mogelijk is om de barema’s op te trekken, zouden we moeten kunnen onderhandelen over een collectieve arbeidsduurvermindering. Met zijn allen minder gaan werken met behoud van loon. Dit zou ik graag nog realiseren in het vakbondswerk. Ook omdat de combinatie van het werk met ons privéleven een dagelijkse uitdaging is. We werken heel flexibel, in de weekends, ’s avonds, vlak voor een première doen we soms zeer lange dagen en deze flexibiliteit wordt nu te weinig betaald. Het is echt niet evident om zonder extra vergoeding ’s avonds een babysit te betalen, dit voel je meteen in je loon.

Janah: ”Ook het klimaat verdient al onze aandacht, en dit thema kwam ook uitgebreid aan bod de afgelopen twee dagen. In Opera Ballet Vlaanderen is dit een thema in onze overlegorganen met als resultaat dat er nu een afvalbeleid is opgestart. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Om een knappe artistieke productie te maken wordt er met veel producten gewerkt die ofwel schadelijk zijn ofwel veel afval veroorzaken.”

Wat vinden jullie van de nieuwe naam ACV Puls?
Inge en Janah: “Ja, het was spannend! We hoopten dat de ‘A’ van actieve vakbond er zou inzitten. En eerlijk gezegd vinden we het ook wel beter nu er ACV in voorkomt, want weinigen van onze collega’s weten waar LBC-NVK voor staat. ACV is wel heel gekend. Met ‘ACV Puls’ zijn we helemaal op onze wenken bediend.”

Wat nemen jullie mee naar huis?
Janah: “Het enthousiasme om verder aan vakbondswerk te doen, we weten dat dit loont en andere afgevaardigden ontmoeten is echt een meerwaarde.”
Inge: ”We zijn ook inhoudelijk sterker geworden, we weten nu heel goed waar onze vakbond voor staat.”

Wil je meer weten over het nieuwe logo? Bekijk dan hier het filmpje en je bent weer helemaal mee.