ACV Puls dient stakingsaanzegging in en gaat voluit voor actie.

We dienden vandaag een stakingsaanzegging in voor de sectoren podiumkunsten en muziek. Met deze aanzegging willen we de acties die gericht zijn naar de Vlaamse regering tegen de besparingen ondersteunen en alle kansen geven op succes.

Logo cultuurvakbond

Wie aan het werk is en mee wil actievoeren hoeft dan enkel zijn/haar werkgever te informeren dat hij/zij staakt. Onze leden krijgen een stakingsvergoeding als ze staken en daardoor geen inkomen hebben. De stakingsaanzegging is een middel om de acties vooruit te helpen, geen doel op zich.

We kiezen als vakbond volop de kaart van actievoeren en laten ons niet vangen door de politieke val die minister Jambon gisteren opzette. Naar aanleiding van de geslaagde actie georganiseerd door State of the Arts, gisteren aan het Vlaamse parlement tijdens de zitting van de commissie Cultuur is er in de commissie toch gedebatteerd. Minister Jambon stak zogezegd zijn hand uit naar de sector door de sector uit te nodigen om een alternatieve begroting op te maken die de verdeling van de besparing anders verdeelt. Dit is echter geen uitgestoken hand maar een vergiftigd geschenk. Het is alsof je tegen een zeer diverse groep organisaties en mensen zegt, ik neem veel geld af van jullie, maar wie het meeste inlevert mogen jullie onderling uitvechten. Dit is ook de aandacht afleiden van het echte probleem, de besparingen zelf blijven hiermee wel overeind. En de problemen waar de kunstensector en al haar actoren mee worstelen worden hiermee niet opgelost.

Het is dus nog geen tijd om te stoppen met protesteren, maar wel om te blijven kiezen voor solidariteit en actie. Solidariteit binnen de kunsten en cultuursector, tussen publiek en makers, tussen grotere huizen en kleinere, tussen organisaties en individuen, tussen werknemers en freelancers, en bovenal solidariteit met andere getroffen sectoren die ten dienste staan van de maatschappij.