Actiebereidheid cultuursector is groot

Cultuurvakbond.be was gisterenavond ook aanwezig op de massaal bijgewoonde vergadering in de Beursschouwburg. Meer dan 2000 artiesten, cultuurwerkers, artistiek leiders, vakbondssecretarissen, vakbondsleden tekenden present om samen af te spreken welke acties we moeten ondernemen om de aangekondigde besparingen te keren en de toekomst van de kunsten en de artistieke vrijheid in Vlaanderen ook op langere termijn veilig te stellen. Als vakbond hebben we mee gepleit voor actie en om verbinding te zoeken met andere sectoren.

Er werd gediscussieerd in werkgroepen over publieke opinie, linken leggen met andere sectoren en acties. De zalen waren te klein om iedereen deel te laten nemen. Het is duidelijk dat de culturele sector van zich zal laten horen, de actiebereidheid is groot. Die zagen we ook bij het personeel van de VRT. De werknemers van de VRT planden al eerder een actie op 5 december met als boodschap dat de VRT geen propagandazender wil zijn en dat nog meer besparen impact zal hebben op de kwaliteit en de tewerkstelling.
Dit is ook de teneur in de kunstensector. Artiesten en cultuurwerkers maken zich niet alleen boos omwille van de agressieve besparingen, maar ook omwille van de ideologische strijd die er achter deze besparingen schuilt. De sector mag niet misbruikt worden om politieke programma’s uit te voeren.

Opvallend is ook de afwezigheid van de andere regeringspartijen in het publieke debat. Wil deze regering dan alleen nog maar investeren in erfgoed, in bakstenen en in ‘oude kunst’? En dient de kunst vooral om het toerisme ten dienste te zijn?

Er komt ook veel kritiek op het feit dat de Vlaamse kunstinstellingen minder zullen moeten besparen dan de vele andere organisaties. De hakbijl die gezet wordt in de projectsubsidies wordt door iedereen fel veroordeeld. De sector wil en zal zich niet laten verdelen.

Er werden heel wat actie-ideeën gelanceerd, we volgen dit verder op en roepen alvast op om de online petitie te ondertekenen :
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/M-P_Jan_Jambon_Investeer...