Actie: Werknemers De Museumstichting vragen écht overleg met stad Antwerpen

De werknemers van het Fotomuseum, het Modemuseum en DIVA voeren actie op donderdag 21 november 2019. Zij zijn niet akkoord met de manier waarop de stad Antwerpen de musea en het personeel vanaf 1 januari 2020 zal overnemen.

De 100 contractuele personeelsleden zijn sinds 1 oktober 2017 in dienst van De Museumstichting; de statutaire werknemers zijn al sinds 1 januari 2018 in dienst van de stad. Voordien werkten zij voor de provincie Antwerpen.

Bij de overname in 2017 werden de contractuele werknemers overgenomen met behoud van rechten en werd met de vakbonden een overname-cao afgesloten.
Door deze overname-cao krijgen de contractuele werknemers voordelen uit de socioculturele sector (paritair comité 329) en behielden zij minstens hun maandloon en toekomstige baremastijgingen.

Grote veranderingen

De uitvoering van het bestuursakkoord 2019-2024 brengt op korte tijd opnieuw grote veranderingen met zich mee. Alle musea zullen in één groep worden ondergebracht. De stad zal nu ook het contractuele personeel op 1 januari 2020 overnemen. Probleem: de stad wil de geldende wetgeving over een overname van personeel niet respecteren. Anders dan in 2018 waren er geen sociale onderhandelingen.

De werknemers pikken dit niet en voeren daarom actie op donderdag 21 november. Ze verzamelen om 9.00u aan het Fotomuseum en trekken om 9.30u naar het Modemuseum. Daarna wordt er gewandeld naar DIVA, waar opnieuw werknemers aansluiten. De hele groep actievoerders trekt dan naar het kabinet van de Antwerpse schepen van Cultuur en Personeel Nabilla Ait Daoud.

Wat eisen de werknemers van de musea?

 1. De Europese overnamerichtlijn moet worden nageleefd
 2. De stad Antwerpen moet de Europese overnamerichtlijn toepassen. De overname van de activiteiten en de werknemers is géén administratieve reorganisatie. Het heeft wel degelijk een grote impact op de werknemers en de werking van hun musea.

 3. Onderhandelingen over overgangsmaatregelen
 4. Er moeten gesprekken komen om overgangsmaatregelen af te spreken. Wegens de timing van de overname valt hiermee niet te treuzelen.

 5. Genoeg tijd om een akkoord te bereiken
 6. We hebben genoeg tijd nodig om op basis van ernstige onderhandelingen tot een akkoord te komen. Dat is veel belangrijker dan de timing die de stad naar voren schuift. De vakbonden kregen pas op 26 september 2019 de eerste globale informatie. Op 21 oktober nam de gemeenteraad al een beslissing, hoewel de impact van deze beslissing op de werknemers toen nog niet voldoende duidelijk was.

 7. Openheid
 8. We willen volledige inzage in de vergelijking tussen de huidige loon-en arbeidsvoorwaarden van De Museumstichting en de ‘rechtspositieregeling’ van de stad, per individuele werknemer, en voor de hele loopbaan.

 9. Geen achteruitgang voor werknemers
 10. We aanvaarden niet dat werknemers erop achteruitgaan, op welk vlak ook. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het jaarloon, de maaltijdcheques, de tweede pensioenpijler, de premies, arbeidsduurvermindering, de vergoeding voor woon-werkverkeer. Als de ‘rechtspositieregeling’ van de stad zonder overgangsmaatregelen wordt toegepast, betekent die een serieuze achteruitgang voor werknemers. Heel flagrant is dat, volgens de huidige informatie, de werknemers met de hoogste lonen erop zouden vooruitgaan terwijl hun collega’s met de laagste lonen erop zouden achteruitgaan.

 11. De inhoud moet duidelijk zijn
 12. De werknemers eisen duidelijkheid en zekerheid over de inhoud van hun functie, de plaats van tewerkstelling, de uurroosters en het organogram na de overname. Aan de raad van bestuur van De Museumstichting vragen we om niets te beslissen over een overdracht van het personeel zolang de problemen niet opgelost zijn en er geen onderhandeld akkoord is.