Actie werknemers De museumstichting geeft hoop.

Vanochtend voerde het personeel van het fotomuseum (FoMu), het Modemuseum (MoMu) en het diamant - en zilvermuseum (DIVA) samen actie. Ze trokken met het merendeel van de medewerkers naar het kabinet van schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud. De medewerkers maken zich ernstige zorgen nu de stad Antwerpen vanaf 1 januari het contractuele personeel van de drie musea zal overnemen.

actievoerders de museumstichting

Het initiatief voor de actie kwam vanuit het personeel dat de grote verschillen in contractvoorwaarden onder de collega’s wil aankaarten en zich ernstige vragen stelt bij het behoud van de autonomie van de musea. Ze konden daarbij uiteraard rekenen op de ondersteuning van ACV Puls.

ACV secretaris Ine Hermans: “De stad Antwerpen wil de Europese overnamerichtlijn niet toepassen. Zoals de overname nu gepland is zal er heel wat veranderen aan de voorwaarden van het personeel. Sommigen zullen erop vooruitgaan, we gaan daar niet flauw over doen, maar bijvoorbeeld een aantal deeltijdse mensen zouden tot 700 euro per jaar aan maaltijdcheques verliezen”

Ze werden op het kabinet te woord gestaan door een medewerker van Ait Daoud. De eerste reacties op het overleg zijn voorzichtig positief.

“We beschouwen het eerste overleg als een positief signaal maar vele pijnpunten blijven nog steeds onopgelost. Zo zal er onder andere een verminderde terugbetaling zijn van het woon-werk verkeer, verliezen de medewerkers hun ADV dagen en zijn de voorwaarden voor de 2e pensioenpijler ook minder gunstig. Of de job inhoud ongewijzigd blijft en de musea hun autonomie zullen behouden blijft nog een groot vraagteken” vertelt Hermans.

Er werden een aantal toegiften geformuleerd die morgen worden voorgelegd aan het schepencollege. Meer details over welke toegiften het precies gaat volgen na de beslissing van het schepencollege. Na de actie kregen de personeelsleden alvast de nodige toelichting.

“De collega’s hebben mogen ervaren hoe het is om samen op te komen voor hun rechten. Actie loont en dankzij de kracht van solidariteit kunnen we alvast spreken over vooruitgang in het dossier. We zijn positief maar er zijn nog een aantal knelpunten. We vragen dan ook verder overleg om hierover te kunnen onderhandelen” aldus Ine Hermans.