Actie donderdag 5 december 2019: Besparingen Vlaamse Regering raken ons allemaal.

Op 5 december trekken de VRT-medewerkers onder het motto ‘We laten de VRT niet los!’ massaal naar het Martelaarsplein in Brussel waar de Vlaamse regering gehuisvest is. Met optredens, live uitzendingen en ander moois dat de openbare omroep dagelijks te bieden heeft, maken ze duidelijk dat de VRT onmisbaar is. Een nieuwe monsterbesparing is geen optie.

Niet enkel de VRT wordt getroffen

De lijst van besparingen van de Vlaamse regering lijkt eindeloos.

Er wordt ook bespaard in de cultuursector. Het budget voor cultuur wordt met 6% ingekrompen, de zeven Vlaamse instellingen moeten 3% inleveren, de andere cultuurhuizen moeten 6% besparen en de projectsubsidies worden zomaar eventjes met 60% verminderd. Deze besparing komt bovenop de besparingen van vorige Vlaamse regeringen en zullen negatieve gevolgen hebben op tewerkstelling, artistieke projecten, werkdruk, ontwikkelingskansen van kunstenaars en brengen de verdere ontwikkeling van onze bloeiende kunstensector die internationaal geroemd wordt in gevaar.

Uitspraken van politici maken ook duidelijk dat de besparingen niet enkel de bedoeling hebben om de rekening te doen kloppen. Wie subsidies wil krijgen bergt maar best haar kritische stem op en draagt het politieke beleid mee uit.

Om 14u verzamelen we met het middenveld en de cultuursector op het Martelaarsplein te Brussel. We verwelkomen om 16u de VRT-optocht. Met #vuurwerk zetten we de waarde van cultuur, vrije meningsuiting, middenveld, vrije
media,… in de verf.

Praktisch op donderdag 5 december
14u00: verzamelen op het Martelaarsplein – middenveld en cultuursector warmen het plein op
16u00: welkom aan de VRT optocht en verder zetten event