29 maart: acties voor meer fair practice!

Iedereen heeft belang bij een degelijk interprofessioneel akkoord.
Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over het IPA, het interprofessioneel akkoord. Daarin wordt vastgelegd hoeveel de lonen in de profitsectoren mogen stijgen. Daarnaast liggen de verhoging van de minimumlonen en de uitkeringen, en alle afspraken over bijvoorbeeld SWT (‘brugpensioen’) daar ook op tafel.
Dat overleg zit volledig geblokkeerd. De werkgevers willen niet dat de lonen méér dan 0,4% stijgen. Een schamele 0,4%. Ook in de sectoren die het de voorbije jaren goed deden, zou er niet meer loonsverhoging in zitten. Dat komt door een loonnorm die de regering oplegt waardoor het sociale overleg aan de ketting ligt. Onrechtvaardig!

Belangt het IPA ook de cultuurwerkers aan?
Zeker wel! Een sterk IPA zorgt ook voor de kunsten voor meer fair practice: hogere lonen, meer kwaliteitsvolle jobs, en ook socialere afspraken rond SWT, landingsbanen, woon-werkverkeer, tijdskrediet, vorming, en het terugdringen van de onbetaalde arbeid.
Wat nog onrechtvaardiger is: door de stilstand komt er van de verhoging van de sociale uitkeringen niets in huis. De uitkeringen van wie werkloos, ziek of met pensioen is, moeten dringend aangepast worden aan de levensduurte. Het is foute boel dat de werkgeversfederaties ook de sociale uitkeringen blokkeren omwille van een discussie over een stijging van de lonen. Lagere uitkeringen zorgen er ook voor dat de minimumlonen laag blijven.

Kunst = solidair!
Kortom, het IPA is een akkoord van solidariteit. Solidariteit met iedereen die afhankelijk is van sociale uitkeringen en alle werkende mensen. Cultuurwerkers die opkomen voor een beter IPA komen niet alleen op voor hun eigen rechten maar staan schouder aan schouder met iedereen die op dit moment onze samenleving draaiende houdt.
Daarom roept het gemeenschappelijk vakbondsfront op tot acties op maandag 29 maart.

Meer info? Spreek je delegees aan!