11 speerpunten voor een betere cultuursector: onze voorstellen

(Foto: Daniël Rys)

Wie de moeite neemt om te luisteren naar mensen op de vloer hoort telkens hetzelfde verhaal: de werkdruk is torenhoog, er zijn te weinig collega’s en er moet veel voor elkaar ingesprongen worden.
De meer dan 22.000 werknemers uit zorg, welzijn en cultuur die op 31 januari meestapten in de betoging in Brussel hebben duidelijk aangegeven dat het zo niet langer kan. Het is tijd voor verandering, het is tijd voor oplossingen.
De voorbije maanden werden in besprekingen met werknemersafgevaardigden en bevragingen de uitdagingen en de voorstellen van oplossingen bedacht, besproken en vastgelegd.
Uit de rijkdom aan ideeën en voorstellen kwamen de volgende 11 speerpunten naar voor:

- Correcte verloning (fair pay):
• Optrekken van de dienstvergoedingen
• Inhaalbeweging van de lonen
• Volwaardige eindejaarspremie
• Onkosten correct vergoeden
• Onbetaald werk aanpakken
• Flexibiliteit beter vergoeden

- Finaliseren afspraken over sociaal overleg op ondernemingsvlak

- Werkbaar werk
• Combinatie werk-gezin
• Investeren in vorming
• Investeren in (einde)loopbaanbeleid
• Maatregelen uitwerken ihkv werkbeleving, diversiteit (nulmeting)