Werkloosheid: beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
15 juni 2017 - 3:19pm -- Ine Hermans

Om te kunnen genieten van een werkloosheidsuitkering, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Voor artiesten is een specifieke regeling uitgewerkt, zodat zij niet voor gelijk wel beroep beschikbaar moet zijn.
 
Voor de werknemer die artistieke prestaties heeft verricht, wordt een betrekking in een ander beroep als dat van artiest als niet passend beschouwd indien blijkt dat, in de periode van 18 maanden voorafgaand aan het aanbod, minstens 156 dagen tewerkstelling bewezen kunnen worden waarvan maximaal 52 niet-artistieke prestaties mogen meetellen.