Waar heb je geen recht op wanneer je in het kader van artikel 1bis werkt in de sector van de podiumkunsten en muziek

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
15 juni 2017 - 12:31pm -- Ine Hermans

Werknemers in de sector van de podiumkunsten en de muziek hebben heel wat voordelen waar je, indien je werkt in het kader van artikel 1bis, geen recht op hebt.

  • Je hebt geen recht op een groepsverzekering. De werkgever stort 1,5% van het brutoloon in het pensioenplan van de werknemer. Om het pensioenkapitaal uitbetaald te krijgen moet je gedurende je ganse carrière 130 dagen gewerkt hebben in de sector van de podiumkunsten en de muziek. Als je voor een Sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) werkt, wordt er 1,5% op het brutoloon betaald om het verlies aan aansluiting te compenseren. Artiesten die onder artikel 1bis werken, kunnen niet aangesloten worden en kunnen dus ook geen compensatie eisen van het verlies aan premie;
  • Je kan geen beroep doen op opleidingen of opleidingspremie van het sociaal fonds;
  • Je hebt geen recht op de afspraken die vanaf 1 juli 2017 gemaakt worden in de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing worden voor de sector van de podiumkunsten en de muziek. Dat gaat onder andere over minimumlonen op basis van anciënniteit en functie, de terugbetaling van vervoer, de maaltijdvergoeding, de verplichting voor de werkgever om voor kostuums en rekwisieten te zorgen, ...;
  • Je hebt geen recht op indexering van je loon. De lonen stijgen in juli 2017 met 2% omwille van deze automatische indexering. Ook de andere sectoren (PC 303 en PC 227) kennen een systeem van indexering en PC 227 (audiovisueel) heeft ook lonen die stijgen wanneer d anciënniteit/ervaring stijgt;
  • De sectoren onderhandelen om de twee jaar over een stijging van de koopkracht voor de werknemers. Maar als je werkt onder artikel1bis kunnen die afspraken nooit op jou van toepassing zijn . Als je werkt met een arbeidscontract wel;