Vakantiegeld kunstenaars

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
15 juni 2017 - 12:15pm -- Ine Hermans

Sinds 1 juli 2003 wordt het vakantiegeld van kunstenaars centraal beheerd door de Rijksdienst voor Vakantiegeld (RJV). In tegenstelling tot klassieke bedienden, ontvangen kunstenaars hun vakantiegeld rechtstreeks van de RJV, en niet van de verschillende werkgevers voor wie ze werken. Om het vakantiegeld te financieren betalen de werkgevers een sociale bijdrage. Die manier van werken geldt niet alleen voor kunstenaars maar ook voor iedereen die werkt als arbeider.

De regels van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders zijn zowel van toepassing op kunstenaars die zijn verbonden met een rechtstreekse arbeidsovereenkomst, kunstenaars die werken via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) als op kunstenaars die niet zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst, maar door toepassing van artikel 1bis van de RSZ-wet worden gelijkgesteld met werknemers. De regeling geldt dus niet voor zelfstandige kunstenaars.

Ben je kunstenaar ? Zorg er dan voor dat je je zichtrekeningnummer hebt doorgegeven aan de RJV. Enkel dan kan de RJV je vakantiegeld uitbetalen.